Brug af EN 13432-standarden for at opnå bedre kvalitet og lavere omkostninger

En strand oversået med chips- og snackbakker efter en smuk sommerdag. En park fyldt med kaffekopper af plastik efter et arrangement. Det er desværre et alt for velkendt syn. Selv den kasserede bananskræl, som ligner naturligt affald, men som stadig har et plastikklistermærke på sig, forurener vores levevilkår. Med en stadigt stigende mængde plastik og andet svært nedbrydeligt affald har man måttet sande, at det ikke kan fortsætte sådan.

Det har fået Europa-Parlamentet til at træffe foranstaltninger for drastisk at reducere virksomhedernes og forbrugernes brug af plastik. Det er f.eks. sket med loven, der forbyder gratis uddeling af plastikbæreposer.

Denne lov indeholder for første gang også en standard, der anvendes til at certificere bionedbrydelighed: EN 13432. En standard, som flere og flere virksomheder vil blive nødt til at forholde sig til. Hvad er den helt præcist, hvad betyder den for dig, og hvordan kan du overholde den? Og kan du bruge den til din fordel?

Hvad er EN 13432?

Ord som “biologisk nedbrydelig”, “biobaseret” eller “komposterbar” bliver mere og mere almindelige, efterhånden som brugen af ikke-biologisk nedbrydelige materialer nedtrappes. Den europæiske standard EN 13432 blev udarbejdet, fordi der var en udbredt og til tider misvisende brug af disse udtryk. Denne standard specificerer, hvilke egenskaber et materiale skal have for at kunne betragtes som “bionedbrydeligt” eller “komposterbart”. Hvis et materiale, f.eks. emballage eller poser, opfylder denne standard, betyder det, at det kan genanvendes gennem biologisk nedbrydning.

EN 13432 siger noget om materialets nedbrydelighed, men ikke nødvendigvis om råmaterialerne. Denne forskel er vigtig, for selv om emballagematerialer er biobaserede (fremstillet af biomaterialer), betyder det ikke automatisk, at de også er biologisk nedbrydelige. Ved at bruge bæreposer eller emballagematerialer, der overholder EN 13432-standarden, kan du være sikker på, at de er komposterbare og har en langt mindre indvirkning på miljøet end emballage, der ikke overholder standarden.

Hvorfor er EN 13432 vigtig?

For det første blev EN 13432-standarden lavet for at skabe klarhed om et produkts komposterbarhed én gang for alle. Ved at bruge en etableret standard kan virksomheder vise, at de bruger miljøbevidste materialer.

Men den underliggende årsag er endnu vigtigere. Brug af fossile råstoffer og energi udgør en enorm belastning for miljøet. Plastikaffald og mikroplast forurener i stigende grad økosystemerne. EN 13432-standarden gør både virksomheder og forbrugere opmærksomme på, hvor nedbrydelig den emballage er, som de bruger. Denne bevidsthed øger efterspørgslen efter EN 13432-emballage. Det vil reducere brug af materialer, der er vanskelige at nedbryde, hvilket igen vil reducere miljøbelastningen drastisk på lang sigt.

F.eks. kan pap-emballagemateriale, der overholder standarden, nedbrydes i løbet af få måneder. Samtidig kan emballage fremstillet af konventionel plast (oliebaseret), og samme størrelse, tage titusindvis af år om at blive fuldstændig nedbrudt. Og i løbet af al den tid er det en belastning for miljøet, for flora og fauna. Indførelsen af EN 13432-standarden gør det muligt for os at påvise, at et materiale efterlader et begrænset fodaftryk.

Hvem skal tage hensyn til EN 13432?

EN 13432 er en standard, ikke en lov. Det betyder, at de fleste virksomheder ikke er forpligtet til at anvende materialer, der overholder standarden. Men EN 13432-standarden giver mulighed for påviseligt at anvende materialer, der er miljøvenlige. Og at det ikke er en unødvendig luksus. En undersøgelse foretaget af PWC i 2019 viste, at næsten 30 % af de hollandske forbrugere aktivt leder efter produkter med miljøvenlig emballage. På verdensplan er denne procentdel endda lidt højere, nemlig næsten 40 %. Anvendelse af miljøvenlige materialer kan derfor være et kendetegn for et produkt.

Desuden tilskynder overvejelser om materialernes oprindelse og biologiske nedbrydelighed virksomhederne til at forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne. En undersøgelse fra Harvard Business School viste, at 88 % af de virksomheder, der tilpasser sig til en mere miljøvenlig standard, klarer sig bedre end de virksomheder, der ikke gør det.

Det betyder, at enhver person eller organisation, der ønsker at tage skridtet mod et mindre økologisk fodaftryk, og som ønsker at vide, at de materialer, de bruger, er miljøvenlige, kan kontrollere dette bl.a. ved at få EN 13432-certificering.

Landbrugsaffald som råmateriale til miljøvenlig emballage

Ikke-nedbrydelige materialer er en enorm belastning for miljøet, men landbruget efterlader faktisk også en stor mængde ubrugt naturmateriale. For mange landbrugsprodukter gælder det, at det kun er en del af afgrøden, der anvendes. Resten bliver efterladt som affald. Med sukkerrør, hvede og ris anvendes f.eks. kun 20 % af planten. De øvrige 80 %, stængler og blade, bliver oftest brændt. I forbrændingsanlæg for at generere energi eller ude i det fri i udviklingslandene, hvilket fører til alle mulige former for bivirkninger (smog, partikler, CO2).

PaperWise giver dette affald et nyt liv. Ved at bruge 80 % af landbrugsaffaldet som værdifuldt råmateriale til papir og pap tjener landmanden mere, der er mindre affald, og der skabes et værdifuldt alternativ til ikke-miljøvenlige materialer.

PaperWise papir og pap lavet af landbrugsaffald er biobaseret og klimaneutralt. Det har en miljøpåvirkning, der er hele 47 % lavere end papir fra træer, og 29 % lavere end genbrugspapir. PaperWises biobaserede papir og pap fremstilles desuden på fabrikker i Indien og Sydamerika, hvor det giver lokal beskæftigelse til samfund, der desperat har brug for det.

PaperWise-papir og -karton er i overensstemmelse med EN 13432-standarden og er et miljøvenligt alternativ til svært nedbrydelige materialer som plast. Det bruges for eksempel til at fremstille emballage, kopper og engangsbeholdere, som har en meget mindre indvirkning på miljøet. Der findes også mange forskellige typer printpapir til printere fremstillet af landbrugsaffald, som gør det muligt for dig fremover at udskrive på en miljøvenlig måde.

Papir og karton af høj kvalitet fremstillet af landbrugsaffald

Hvis papir og pap er fremstillet af landbrugsaffald, og derfor er let nedbrydelige, betyder det ikke, at de er af dårlig kvalitet. Tværtimod. Ark og ruller af papir og pap fra PaperWise er fremragende til at forarbejde til bæredygtig emballage til kosmetik, lægemidler, bæreposer, bøger, brochurer og meget andet. Trykte farver bliver smukke, og materialet er fugt-, fedt- og ovnbestandigt.

Mange kunder bruger allerede miljøvenlige tryk- og emballagematerialer fra PaperWise, som er blevet det førende mærke inden for miljømæssigt og socialt ansvarligt papir og pap fra landbrugsaffald. Og samtidig viser brugen af PaperWise-logoet på emballagen kunderne, at materialet er miljø- og socialvenligt.

CONTACT
0
×