Header Paperwise sustainable packaging
Bærekraftige skrivesaker for et grønnere kontor

Kontorprodukter bidrar betydelig til den enorme mengden plast- og papiravfall som genereres hvert år. Det er forventet at papirforbruket vil dobles på verdensbasis mellom 2010 og 2060. For denne papirmengden trengs det mange trær. Totalt 386 millioner hektar skog har allerede gått tapt mellom 2001 og 2019 (kilde). Etter hvert som bevisstheten om avskoging øker og problemene blir mer synlige, tar stadig flere mennesker og bedrifter valget om å redusere sitt karbonavtrykk. Å velge bærekraftig papir og skrivesaker fra PaperWise er et enkelt steg for å gjøre din del.

Mange bedrifter prøver å gå over til papirløse alternativer for å redusere papiravfallet sitt. Forskning viser at papirløse alternativer på arbeidsplassen har blitt stadig mer populært mellom 2018 og 2020 (kilde). Men i praksis er dette fortsatt ganske utfordrende, dermed gjenstår behovet for bærekraftige kontorprodukter. PaperWise tilbyr en hjelpende hånd. Hvordan? Ved å lage papir og kartong av landbruksavfall som videre brukes til å produsere bærekraftige skrivesaker. Ved å velge bærekraftige skrivesaker skaper du et grønnere kontor og tar et viktig steg mot en renere og mer bærekraftig verden. Hvis vi alle går over til miljøvennlig skrivesaker, er vi med på å gjøre verden til et renere og sunnere sted.

paperwise sustainable paper board agri wise with waste eco office stationery images2

HVA ER BÆREKRAFTIGE SKRIVESAKER?

Hver dag brukes enorme mengder kopipapir, printerpapir, brevpapir, visittkort, mapper, konvolutter og notatbøker over hele verden. En gjennomsnittlig kontorarbeider bruker 10 000 ark med utskriftspapir i året, hvorav nesten halvparten havner i søpla samme dag (kilde). Produksjonen av alt dette papiret krever råvarer, for det meste trefibre, som er hentet fra trefelling. Videre kommer produksjonsprosessen, som bruker store mengder vann, energi og kjemikalier for å gi papiret det vakre utseendet sitt: glatt og hvitt. Bærekraftige kontorrekvisita laget av PaperWise-papir og -kartong er laget på en måte som gjør de mye mindre skadelige for miljøet enn kontorrekvisita laget av trær.

MILJØVENNLIGE KONTORPRODUKTER AV KARTONG OG PAPIR AV LANDBRUKSAVFALL

Bærekraftige skrivesaker laget av PaperWise består av papir og kartong laget av planterester. Disse planterestene er landbruksavfall som blir liggende igjen på åkrene etter innhøstingen, samles inn og bearbeides til en ny generasjon miljøvennlig papir og kartong. Planterestene, som ellers ville blitt brent, hindrer felling av tusenvis av trær. Siden etableringen har PaperWise allerede resirkulert mer enn 10,7 millioner kg landbruksavfall. I tillegg har 77 040 trær blitt forhindret fra å bli hogd ned! Dessuten er det en annen fordel å ikke brenne disse planterestene; det forhindrer smogdannelse, miljøforurensning av jorda og unødvendige CO2-utslipp. Siden PaperWise ble grunnlagt i 2015, har det blitt spart 16.100.00 kg CO2-ekvivalenter fordi landbruksavfallet ikke brennes i det fri. Dermed er belastningen på miljøet redusert betraktelig!

Produksjonsprosessen til PaperWise er også miljøvennlig. PaperWise produseres med grønn energi fra metanisering. Til dette brukes den delen av landbruksrestmaterialet som ikke kan bearbeides som råstoff for papir, men som egner seg for gjæring. I løpet av prosessen frigjøres det metangass som produserer varme og strøm til en egen kraftstasjon. Dette er et utmerket eksempel på én reststrøm fra en annen, hvor vår egen grønne energi produseres. Dette sparer CO2-utslipp og reduserer bruken av fossilt brensel.

Miljøpåvirkningen fra PaperWise er 47% lavere enn papir fra trær og 29% lavere enn resirkulert papir. Ved å velge bærekraftige kontorprodukter laget av PaperWise papir eller kartong, reduserer du påvirkningen på miljøet og bidrar til et grønnere kontor.

paperwise sustainable paper board agri wise with waste eco office stationery images3_tekengebied

Hvorfor bruk av bærekraftige kontorprodukter er så viktig:

Vi bruker utallige kontorrekvisita over hele verden, hver eneste dag. For å produsere disse produktene trengs det mye papir. Ved å velge skrivesaker laget av papir fra trær bidrar du i bunn og grunn til trefelling. Papirindustrien er en stor årsak til avskoging. Denne avskogingen har katastrofale konsekvenser for viktige økosystemer og bidrar til global oppvarming og klimaendringer. Det er ikke uten grunn at stansing av avskoging over hele verden innen 2030 er en av fokusområdene på klimatoppmøtet 2021 i Glasgow (kilde). Det er ingen planet B! Vi må sammen utgjøre en forskjell.

PaperWise samarbeider på en revolusjonerende måte med papirindustrien, som også ønsker å endre systemet til det bedre. Hvorfor skal vi alle fortsette å felle trær og brenne landbruksavfall, fullt av cellulose (råstoffet til papir)? Verdifulle råvarer går tapt, CO2 frigjøres unødvendig og det bidrar til miljøforurensning av jord og luft. Sammen med deg ønsker PaperWise å endre papirindustrien og bidra positivt til velferd og natur over hele verden.

Kvalitet, utseende og bærekraftig kommunikasjon

PaperWise oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene. Med PaperWise kan du enkelt bidra til et grønnere kontor, uten å merke noen forskjell. Papir og kartong fra PaperWise egner seg til å lage et stort utvalg kontorrekvisita. Enten du leter etter skrivesaker, kopipapir, konvolutter, visittkort, notatblokker eller holdbare kalendere og dagbøker, så er alt mulig. Hvis du velger PaperWise papir og kartong, vil du kunne vise og kommunisere ditt bærekraftige valg. PaperWise er klare med et kommunikasjonskonsept og bærekraftslogoer du kan bruke, og hjelper deg med kommunikasjonen.

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco office stationery images

Eksempler på bærekraftige skrivesaker

Lurer du på hva du kan få produsert av bærekraftige PaperWise, og hva du kan bestille som sluttprodukt? La deg inspirere av de mange mulighetene innen bærekraftige skrivesaker laget av PaperWise som vist nedenfor.

Miljøvennlig kontorrekvisita: kopi- og utskriftspapir

PaperWise kopipapir er bra for alle! Det bidrar positivt til en bedre verden og er problemfritt å bruke. Det spiller ingen rolle om du velger hvitt eller lysebrunt papir, alle varianter har lav miljøbelastning. Fordelen med det lysebrune, ublekede kopipapiret er at alle kan se at du gjør ditt for å utgjøre en forskjell. Og ja, ublekede alternativer er alltid bedre enn blekede, selv om det hvite PaperWise-papiret er klorfritt ECF-bleket.

PaperWise kopi- og utskriftspapir er CO2-nøytralt. Dette oppnår vi ved å bruke energi på en så økonomisk måte som mulig gjennom hele produksjonskjeden. Vi bruker grønn energi der det er mulig og vi kompenserer for gjenværende CO2-utslipp for å kunne levere CO2-nøytralt kopipapir til deg.

Alt PaperWises miljøvennlige kopi- og printerpapir er laget av landbruksavfall, fra stilker og blader som er til overs etter innhøsting. PaperWise White, vårt hvite papir, består allerede av 55% landbruksavfall. PaperWise Natural, det ublekede lysebrune papiret, består av 100% landbruksavfall. Vi streber etter høyest mulig andel landbruksavfall for alt PaperWise-papir, men teknisk sett er dette litt av en utfordring. Vil du hjelpe oss med å øke volumet? Da blir det enda enklere å øke andelen landbruksavfall.

Trenger du papir som kan arkiveres? Da har vi gode nyheter. PaperWise White kopipapir er sertifisert for arkivering i opptil 100 år i henhold til ISO 9706. Hvis du bestemmer deg for å kaste papiret ber vi deg vennligst om å resirkulere det som papir. PaperWise er av høyeste kvalitet og perfekt for resirkulering. Se utvalget av PaperWise kopipapir nedenfor:

PaperWise eco friendly copy printing paper A4 75gram sustainable stationere office
PaperWise eco friendly sustainable copy printing paper A4 80 gram CSR office
PaperWise eco friendly sustainable copy printing paper A4 80 gram CSR office
PaperWise Natural CSR copy printing paper A4 72gram wisewithwaste sustainable eco friendly paper office
PaperWise Natural eco copy printing paper A4 72gram atwork agriwaste office_c
PaperWise Natural CSR copy printing paper A4 72gram wisewithwaste sustainable eco friendly paper office

Bærekraftig skrivemateriell: skriveblokker, notatblokker og notatbøker

Skrive- og notatblokker er praktiske å bruke og morsomme å gi, akkurat som notatbøker. Du bidrar til et bedre miljø ved å velge skrivesaker laget av miljøvennlig PaperWise papir og kartong. I eksemplene nedenfor har den ublekede PaperWise Natural-kartongen blitt brukt til omslaget og er tilgjengelig i 245 til 310 gram. PaperWise Natural har et flott øko-utseende med en naturlig lysebrun fargetone. For innsiden kan du velge PaperWise White på 90 gram eller PaperWise Natural i 70 eller 90 grams papir. Hvis du velger PaperWise bærekraftig papir, kan det hende du også ønsker å kommunisere ditt bærekraftige valg på omslaget eller innsiden. PaperWise står klare med bærekraftslogoer og hjelper deg gjerne med din kommunikasjon.

PaperWise sustainable paper notebooks a5 notes natural eco stationery organic writing pad office_c

Slitesterk A5 notisblokk med PaperWise White 80 gram på innsiden

PaperWise eco friendy paper notebook notepad paperontherocks

Bærekraftige notatbøker fra Paper on the Rocks med PaperWise Natural 90 gram på innsiden.

PaperWise socially responsible paper writing pad notebook office sustainable stationery UnitedEconomy

Bærekraftig United Economy notatbok med 295 gram PaperWise Natural-omslag og 80 gram PaperWise White på innsiden.

PaperWise sustainable paper notebooks notes white eco stationery organic writing pad office moonenpackaging

Slitesterk A4 skriveblokk fra Moonen Packaging med PaperWise White 80 gram på innsiden

PaperWise eco paper calender agenda writing pad notebook socially responsible stationery office MooiGraphicStudio

Bærekraftige skriveblokker fra Mooi Graphic Studio trykket på PaperWise Natural 70 gram i kombinasjon med PaperWise Natural 90 gram

PaperWise sustainable paper notebooks notes white eco stationery organic writing pad office vermeulen

Slitesterk A4-notisblokk med PaperWise Natural Coated 1 Side White 342 grams omslag og PaperWise White 80 gram på innsiden.

PaperWise sustainable paper notebooks A5 unbleached natural eco stationery organic writing pad office

Slitesterk PaperWise A5 skriveblokk med et 295 grams PaperWise Natural omslag og 80 gram PaperWise White på innsiden.

PaperWise sustainable paper notebooks white notes eco stationery organic writing pad office

Slitesterk PaperWise notatblokk A4 med et 295 grams PaperWise Natural omslag og 80 gram PaperWise White på innsiden.

PaperWise sustainable paper notebooks A4 white eco stationery organic writing pad office

Slitesterk PaperWise skriveblokk A4 med et 295 grams PaperWise Natural omslag og 80 gram PaperWise White på innsiden.

Bærekraftig kontorrekvisita: Dagbøker og kalendere

Selv om stadig mer blir digitalisert, ville du kanskje blitt overrasket over hvor mange kontorer og husholdninger som fortsatt har kalendere, dagbøker eller planleggere i papir. Disse “papirhjelperne” laget av PaperWise er ikke bare praktiske, men også bærekraftige! Det miljøvennlige papiret og kartongen til PaperWise er utmerket for trykking av planleggere og kalendere. Det ubestrøkede papiret er svært enkelt å skrive på, uten blekkflekker. Ideellt for dagbøker og kalendere. Til omslagene er tykkere papirtyper tilgjengelig, opp til 245 g/m2. I tillegg til PaperWise White er den lysebrune PaperWise Natural også utmerket for trykk av slitesterkt brevpapir. Den ublekede PaperWise Natural som er laget av 100% landbruksavfall gir kalenderne og dagbøkene dine et naturlig øko-utseende som visuelt understreker miljøvalget ditt og appellerer til mange forbrukere. Når du velger PaperWise, velger du bærekraftige skrivesaker uten å gå på kompromiss med kvalitet eller utseende.

PaperWise eco friendly paper calender agenda writing pad notebook sustainable stationery office Agrar ZettlerKalender

Bærekraftige dagbøker og kalendere fra Zettler Calendar laget av PaperWise Natural 295 gram og PaperWise White 70 gram.

PaperWise eco paper calender agenda writing pad notebook socially responsible stationery office MooiGraphicStudio

Bærekraftig kalender fra Mooi Graphic Studio trykket på PaperWise Natural 295 gram og PaperWise Natural 90 gram.

PaperWise socially responsible paper board sustainable stationery calenders agenda CSR Rabobank

Bærekraftig kalender for Rabobank med PaperWise White front på 110 gram og PaperWise White 90 gram på innsiden.

Miljøvennlig kontorrekvisita: skrivesaker og konvolutter

Begge standardene for skrivesaker, 80 og 90 gram, finner du hos PaperWise. Det bærekraftige hvite brevpapiret laget av PaperWise White har svært lav miljøpåvirkning og er bleket med Elemental Chlorine Free (ECF). Det kan trykkes på begge sider i farger og sort/hvitt og passer til alle printere, offsetmaskiner og digitale trykkpresser. Også konvolutter kan lages av PaperWise-papir. Deres miljøpåvirkning er 47% lavere enn papir laget av trær og 29% lavere enn resirkulert papir og kartong. Ved å bytte til konvolutter laget av landbruksavfall bidrar du til å bevare miljøet. I tillegg til 80 og 90 grams papir, kan du også velge et mer luksuriøst utseende ved å velge en tyngre gramvekt som PaperWise Natural 150 gram. Konvolutter kan også trykkes med logoen din og annen merkevarebygging, i farger eller svart-hvitt.

PaperWise eco friendly paper board office sustainable envelopes mailing white natural

Bærekraftig munnspillkonvolutt trykket på CO2-nøytral, ubleket PaperWise Natural 150 gram.

Slitesterk vinduskonvolutt trykket på ECF-bleket PaperWise White 90 gram.

Bærekraftig konvolutt trykket på ECF-bleket PaperWise White 90 gram og ubleket PaperWise Natural 90 gram.

PaperWise-socially-responsible-paper-board-eco-packaging-office-envelopes-mailing-webshop-vanhulley

Bærekraftig postkonvolutt trykket på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise agriwaste sustainable paper board eco paper letterpaper

Bærekraftig skrivesaker trykt på ECF-bleket PaperWise White 90 gram.

PaperWise environmentally friendly paper board mailing envelope natural office printing BamboNature

Slitesterk postkonvolutt laget av ubleket PaperWise Natural 295 gram.

Bærekraftige kontorrekvisita: visittkort

Er visittkort noe som hører fortiden til? Overhodet ikke! På verdensbasis trykkes det fortsatt 27 millioner visittkort hver dag (kilde). Og det er ikke overraskende, for med de riktige valgene kan et godt visittkort gjøre litt av et inntrykk. Med bærekraftige visittkort laget av PaperWise, gir du landbruksavfall et nytt liv og bidrar til å gjøre kontoret ditt grønnere. Alle PaperWise-papirtyper er utmerket for trykk i full farge eller svart-hvitt. Preging er også et alternativ. Dette gir visittkortet ditt det lille ekstra.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters

Bærekraftige visittkort trykket på ubleket CO2-nøytral PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise sustainable paper board eco friendly name badge printing office promo tradeshow congres businesscard

Slitesterke visittkort trykket på PaperWise Natural Coated 1 Side White 342 gram.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters

Bærekraftige visittkort trykket på ubleket CO2-nøytral PaperWise Natural 295 gram.

Miljøvennlige kontorrekvisita: Mapper

Mapper laget av PaperWise Natural-kartong har en naturlig lysebrun farge. PaperWise Natural er ubleket, laget av 100% landbruksavfall og er opptil 7 ganger resirkulerbart. Velg for eksempel PaperWise Natural 226 gram. Alt PaperWise papir og kartong, både ECF-bleket og ubleket, er perfekt for trykk i farger eller sort/hvitt. Hvis du ønsker å kommunisere på en subtil måte at mappen din er laget av miljøvennlig kartong fra landbruksavfall, tilbyr vi gjerne PaperWise bærekraftslogoer. Wise With Waste, sammen!

PaperWise socially responsible eco paper board folding leaflet brochures office printing

Bærekraftige kontormapper laget av ubleket CO2-nøytral PaperWise Natural 226 gram.

PaperWise agriwaste sustainable paper board eco printing book leaflet folder Norway

Bærekraftig foldemappe trykket på PaperWise Natural 295 gram av 100% landbruksavfall.

PaperWise sustainable paper board agriwaste office eco printing folder insert inside promo

Bærekraftig sammenleggbar mappe fra PaperWise Natural 295 gram: sosialt ansvarlig og miljøvennlig.

Bytter du også til miljøvennlig kontorrekvisita?

 Å velge et grønnere kontor og bytte til bærekraftige kontorprodukter fra PaperWise; et lite skritt med stor innvirkning. Du kan også gjøre en forskjell. Sammen kan vi bidra til en bedre verden og redusere vår miljøpåvirkning. Wise With Waste, sammen! Er du nysgjerrig eller har noen spørsmål? Vil du bli kjent med PaperWise eller føle og oppleve papir laget av landbruksavfall? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

CONTACT

More articles

0
×