Header Paperwise sustainable packaging
BIDRAG TIL CSR OG VÆLG BÆREDYGTIGT PRINT

Virksomhedernes sociale ansvar (CSR) er kommet øverst på dagsordenen. Flere og flere virksomheder er opmærksomme på den indvirkning, de har på mennesker, miljøet og samfundet. Og denne bevidsthed er ledsaget af en stigende grad af “være grønnere”. Virksomhederne og deres kunder erkender i stigende grad betydningen af bæredygtige forretningsmetoder, hvilket øger efterspørgslen efter bæredygtige produkter.

Hvert år trykkes der hundredvis af millioner af brochurer, foldere, magasiner og rapporter. Og når disse trykkes, anvendes der mange materialer, som er skadelige for miljøet. Ved at skifte til bæredygtigt trykning bidrager du til at reducere belastningen på miljøet. Undersøgelser viser, at folk sætter pris på bæredygtige produkter samtidig med, at du ikke behøver at give afkald på kvaliteten. Er du klar til at tage springet over til bæredygtig trykning?

Hvad er bæredygtig trykning?  

I Europa trykkes næsten 80 % af alle tryksager på papir. Traditionelt set har de fleste tryksager en stor miljøpåvirkning. Selv om der anvendes mange naturmaterialer til papirtryk, udtømmes naturressourcerne helt unødigt i produktionsprocessen. Tænk på alle de træer, der fældes for at fremstille papir. I den traditionelle papirindustri anvendes træer som det primære råmateriale til fremstilling af papir og pap. Det betyder, at træet bliver plantet med det ene formål at blive fældet til papir. Afhængigt af arten har de fleste træarter i Europa en væksttid på mellem 15 og 80 år. Så lang tid tager det for et træ at vokse, før det bliver til papir. Desuden tilsættes kemikalier for at opnå et godt slutresultat. Hvorfor belaste miljøet med unødvendig træfældning og miljøforurening, når der findes en anden måde at gøre det på?

Heldigvis eksisterer der mere bæredygtige alternativer til konventionelle tryksager fremstillet af træer eller genbrugspapir. Som f.eks. miljøvenlige tryksager fremstillet af PaperWise-papir. PaperWise er papir og karton fremstillet af landbrugsaffald. De ikke-spiselige stængler og blade, der er tilbage efter høsten, bruges til at fremstille miljøvenligt papir og karton. Råmaterialer og jordarealer er knappe. PaperWise mener, at vi stadig er nødt til at blive smartere i vores brug af råstoffer og jord. Hvorfor bruge primære råmaterialer – som træer – til produkter, når der er masser af sekundære råmaterialer til rådighed? PaperWise giver landbrugsaffaldet et nyt liv. Ved at vælge bæredygtigt print fra PaperWise reducerer du dit CO? -fodaftryk. Miljøpåvirkningen fra PaperWise-papir er 29 % lavere end ved genbrugspapir og 47 % lavere end ved papir fremstillet af træer. Ved at vælge PaperWise-papir og -karton reducerer du dit CO? -fodaftryk og bidrager til virksomhedernes sociale ansvar.  ”Wise With Waste”, sammen!

PaperWise-sustainable-paper-board-agri-wise-with-waste-eco-printing-printingmatters-images3

Papir, der er bæredygtigt og socialt ansvarligt 

Papir og pap fra PaperWise er ikke kun bæredygtigt, det er også socialt ansvarligt. Produktionen finder sted på fabrikker i Sydamerika og Indien, hvor beskæftigelsen i høj grad er med til at bidrage til velstanden. Der investeres også i uddannelse, infrastruktur og sundhedspleje. Desuden får de lokale landmænd ikke kun penge for deres spiselige afgrøder, men også betaling for landbrugsaffaldet (de ikke-spiselige stængler og blade, der er tilbage efter høsten). På denne måde bidrager de fabrikker, hvor PaperWise produceres, i høj grad til lokalsamfundene.

CO2-neutral udskrivning med PaperWise-papir

PaperWise er ved at revolutionere papirindustrien. Ved at bruge stængler og blade, der er tilbage efter høst, får reststrømme ny værdi. Landbrugsaffald, som ellers ville blive brændt, undgår nu unødvendig fældning af træer til papir. PaperWise har sørget for, at mere end 31 800 træer ikke er blevet fældet siden etableringen. Det svarer til 4300 fodboldbaner. Udover den lave miljøbelastning og den manglende træfældning er PaperWise-papir og -karton også CO?-neutralt. Drivhusgasser som CO?, methan, lattergas og F-gasser, der fortsat frigives i kæden fra fabrik til lager, kompenseres af PaperWise med Standard Guld-certifikater. På denne måde ved folk, der vælger PaperWise, at de bidrager positivt til en bedre verden.

Ved at få trykt dine tryksager på bæredygtigt papir fra PaperWise bidrager du til et renere miljø og et mere socialt samfund. Men at vælge PaperWise er ikke kun et valg til fordel for bæredygtighed, CO?-neutralitet og socialt ansvar. Du vælger også til fordel for kvalitet. PaperWise-papiret opfylder de højeste kvalitetsstandarder, er prisbilligt og velegnet til stort set alle tryksager, f.eks. bøger, magasiner, brochurer, flyers, kalendere, visitkort, kalendere, kort, skriveblokke, notesbøger, kuverter og årsrapporter. PaperWise White-kopipapir er certificeret til arkivering i op til 100 år (i henhold til ISO 9706).

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco printing printingmatters images2

Hvorfor vælge miljøvenligt trykning?  

Som beskrevet er miljøpåvirkningen fra konventionel trykning meget stor. Værdifulde arealer anvendes til ensidigt anvendte plantageskove, kemiske papirproduktionsprocesser forurener det økologiske system, og CO?-emissionerne fra den samlede papirindustri er større end fra luftfarten (kilde). De konventionelt trykte produkters miljøpåvirkning er derfor meget stor. Hvis du har brug for almindelige tryksager, kan du derfor yde et væsentligt bidrag til at reducere miljøforureningen ved at vælge bæredygtige tryksager. Et relativt “beskedent” valg med en stor indvirkning på miljøet. Kun sammen kan vi gøre en forskel og gøre verden til et bedre sted!

Men ikke alene. En undersøgelse foretaget af PWC i 2019 har vist, at 30 % af de hollandske forbrugere aktivt leder efter miljøvenlige produkter. På verdensplan er denne procentdel 37 % ifølge denne undersøgelse (kilde). Brugen af bæredygtige tryksager passer derfor helt ind i den positive udvikling, som flere og flere mennesker efterspørger.

Forskning viser, at sociale og miljømæssige risici kan have en strukturelt negativ indvirkning på virksomhedernes langsigtede rentabilitet. Hvis man ser det fra den positive side, viser forskning fra University of Oxford, at 88 % af de virksomheder, der aktivt tilpasser sig miljømæssigt og socialt ansvarlige processer, opnår bedre driftsresultater end de virksomheder, der ikke gør det (kilde). Så bæredygtigt trykning er ikke kun positivt for forbrugerne og samfundet, men også for virksomhederne.

Overvejer du, hvilke produkter du kan få lavet som er bæredygtige hos PaperWise? Lad dig inspirere af de mange muligheder nedenfor.

Bæredygtig trykning: bøger  

Uanset om du vælger PaperWise White eller det ublegede PaperWise Natural, der består af 100 % landbrugsaffald og har en autentisk naturlig farve; dine tryksager vil få et moderne præg og er bæredygtige uden at gå på kompromis med kvaliteten. Desuden giver det trykkeriet mulighed for at trykke bøger med det mindst mulige miljømæssige fodaftryk. Der er mulighed for forskellige  gramvægte for omslaget og indholdssiderne. Hvis du vælger PaperWise bæredygtigt papir,  vil du måske også med fordel kunne fortælle om dit bæredygtige valg, f.eks. i kolofonen. PaperWise er forberedt med bæredygtighedslogoer og hjælper dig gerne med din formidling.

PaperWise sustainable paper book eco friendly printing circularbusiness

Slidstærk trykt bog med et omslag af PaperWise Natural Coated 1 side White 342 gram trykt på PaperWise White 110 gram.

PaperWise sustainable printing paper eco board books HBO

Bæredygtigt trykte bøger fremstillet af CO?-neutralt og miljøvenligt PaperWise-papir og -karton.

PaperWise eco paper board promo printing brochure leaflet folder book sustainable office top tends toptrends

Slidstærk trykt bog med et omslag af PaperWise Natural Coated 1 side White 342 gram trykt på PaperWise White 110 gram.

PaperWise eco paper board promo printing brochure leaflet folder book sustainable office trilliondollarshift

Slidstærk trykt bog med  indvendigt tryk på PaperWise White 110 gram.

PaperWise eco paper board magazine sustainable printing book colophon logo

Slidstærk trykt bog med et omslag af PaperWise Natural Coated 1 side White 342 gram trykt på PaperWise White 110 gram.

Bæredygtigt trykt bog med et omslag og de indvendige sider af PaperWise Natural 150 gram.

Bæredygtig trykning: magasiner og blade

Når du udgiver et bæredygtigt  firmamagasin, kan det være et (miljø)logisk valg at vælge PaperWise’s miljøvenlige papir. På den måde øger du din synlighed blandt kolleger, kunder og forretningsforbindelser samtidig med, at du reducerer dit miljømæssige fodaftryk. Det bæredygtige PaperWise White-papir på 100 gram er ideelt til at trykke det indvendige af et magasin. Et omslag kan f.eks. laves af  kraftigt ubleget enkeltsidet hvidt coated PaperWise Natural 342 grams karton.

På denne måde kombinerer du holdbarhed og udseende af høj kvalitet.

PaperWise eco friendly magazine inhouse socially responsible CSR circular printing VanOers

Bæredygtigt trykt firmamagasin med et omslag af PaperWise Natural Coated 1 side White 342 gram trykt på PaperWise White 110 gram.

PaperWise environmentally friendly paper magazine socially responsible sustainable printing

Slidstærkt trykt magasin med et omslag af PaperWise Natural 295 gram trykt på PaperWise White 90 gram.

PaperWise environmentally friendly paper magazine socially responsible sustainable printing

Bæredygtigt trykte magasiner fremstillet af CO?-neutralt og miljøvenligt PaperWise-papir og -karton.

Bæredygtig trykning: brochurer, flyers og foldere  

Reklametryksager som brochurer, flyers og foldere har ofte et dobbelt formål: De skal formidle et budskab stærkt og klart, men de har også en midlertidig karakter. Selv om materialet skal være så smukt, at det kan bevares, ender sådanne tryksager ofte som affald i det lange løb. Med dette in mente er det vigtigt at sikre, at det trykte materiale er bæredygtigt og har så lille indvirkning på miljøet som muligt. Det er godt at vide, at PaperWise-tryksager er genanvendelige op til 7 gange. PaperWise papir og karton kan også blandes med andre papirtyper

PaperWise eco paper board promo printing brochure leaflet folder sustainable office Moonen Moonenpackaging

Bæredygtig brochure med et omslag af PaperWise Natural 295 gram trykt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise environmentally friendly paper brochure organic leaflet sustainable printing Meglerhuset Norway

Bæredygtig brochure med et omslag af PaperWise Natural 295 gram trykt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise sustainable paper eco magazine leaflet brochure printing gaia park

Bæredygtig brochure trykt på PaperWise Natural 295 gram.

Bæredygtig trykning: kuverter og brevpapir  

Er du på udkig efter bæredygtigt brevpapir? Begge standarder for brevpapir, 80 og 90 gram, kan findes hos PaperWise. Det bæredygtige hvide brevpapir af PaperWise White har en meget lav miljøbelastning og er bleget elementært klorfri (ECF). Det er velegnet til farve- og sort/hvid-print, til alle printere i sort/hvid og farve og er fremragende til dobbeltsidet print. Ønsker du matchende miljøvenlige konvolutter? Ud over papir på 80 og 90 gram kan du også vælge et mere luksuriøst udseende og en mere luksuriøs følelse ved at vælge et tungere gramvægt, f.eks. PaperWise White 110 gram. Konvolutterne kan også trykkes med dit logo og andre mærker i farve eller sort/hvid.

PaperWise eco friendly paper board office sustainable envelopes mailing white natural


Bæredygtig foldbar kuvert trykt på CO? -neutralt, ubleget PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise eco friendly paper board office sustainable envelopes mailing white natural


Bæredygtig rudekuvert trykt på ECF bleget PaperWise White 90 gram.

PaperWise socially responsible paper board eco packaging office envelopes mailing webshop Star Socks

Bæredygtig forsendelseskuvert trykt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise socially responsible paper board eco packaging office envelopes mailing webshop vanhulley


Bæredygtig forsendelseskuvert trykt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise eco friendly paper writingpaper letterhead socially responsible CSR circular printing Zalsman

Bæredygtigt brevpapir trykt på ECF-bleget PaperWise White 90 gram.

PaperWise environmentally friendly paper board mailing envelope natural office printing BamboNature

Bæredygtig forsendelseskuvert af ubleget PaperWise Natural 295 gram.

Bæredygtig trykning: kort  

Postkort, lykønskningskort, fødselsdagskort, julekort, kondolencekort, bryllupskort, bekendtgørelser om fødsel eller notatkort: PaperWise tilbyder bæredygtige kort med den lavest mulige miljøpåvirkning. Kort trykt på PaperWise Natural har et naturligt lysebrunt “øko-look” og er fremstillet af 100 % landbrugsaffald. PaperWise Natural kan kombineres perfekt med både farve- og sort/hvid-tryk.

PaperWise-eco friendly paper sustainable stationery cards wrapping gift printing packaging silly goose

Bæredygtige kort trykt på ubleget PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise eco friendly paper board sustainable card greetingcard holidaycard office promo Achmea

Bæredygtigt julekort trykt på ubleget PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise sustainable paper board eco cards stationery office printing matter

Udvalg af bæredygtige kort trykt på PaperWise-karton af landbrugsaffald.

Bæredygtig trykning: årsrapporter og CSR-rapporter  

CSR-rapporter (Corporate Social Responsibility) er naturligvis ideelle til at blive trykt på PaperWise. Da PaperWise producerer papir og karton på en miljø- og socialt ansvarlig måde, understøtter det CSR-rapporterne på bedste vis. Men også ved at trykke en almindelig årsrapport på PaperWise-papir kan virksomhedens CSR-karakter styrkes eftertrykkeligt.

PaperWise eco paper board sustainable printing annual report magazine book CSR MVO KPN

Bæredygtig årsrapport om KPN trykt på PaperWise White 90 gram: miljømæssigt og socialt ansvarligt.

PaperWise sustainable paper annual report CSR eco friendy printing Tony'sChocolonely

Bæredygtige årsrapporter fra Tony’s Chocolonely trykt på PaperWise White 90 gram.

PaperWise socially responsible eco paper board sustainable printing annual report reports Cycloon

Bæredygtig CSR-rapport trykt på PaperWise Natural 150 gram: ubleget og CO?-neutralt.

PaperWise hjælper dig med at kommunikere dit bæredygtige valg af PaperWise-papir ved at tilbyde alle former for bæredygtighedslogoer. Med et “PaperWise on product logo” kan du vise, at du bruger PaperWise-produkter, som bidrager til et bæredygtigt samfund. Dette bæredygtighedslogo kan bruges på alle former for tryksager. På denne måde kan du udgive CSR-rapporter med en miljøbevidst vinkel og samtidig udtrykke dit engagement i virksomhedens sociale ansvar.

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco printing printingmatters images4

Bæredygtig trykning: dagbøger og kalendere  

PaperWises bæredygtige papir og karton er fremragende til udskrivning af dagsordener og kalendere. Det ubestrøgne papir er meget let at skrive på, uden at blækket smitter ud. Ideelt til dagbøger og kalendere. Til omslagene fås tykkere papirtyper med mere end 245 gr/m2.

Udover PaperWise White er det lysebrune PaperWise Natural også perfekt til trykning af bæredygtigt brevpapir. Det ublegede PaperWise Natural, der er 100 % fremstillet af landbrugsaffald, giver dine kalendere og dagbøger et naturligt miljølook, der visuelt understreger dit miljøvalg og appellerer til mange forbrugere. Når du vælger PaperWise, vælger du bæredygtigt brevpapir uden at gå på kompromis med kvaliteten eller et luksuriøst udseende.

PaperWise eco friendly paper calender agenda writing pad notebook sustainable stationery office Agrar ZettlerKalender

Bæredygtige kalendere og dagbøger trykt på PaperWise Natural 295 gram og PaperWise Natural 70 gram.

PaperWise socially responsible paper board sustainable stationery calenders agenda CSR Rabobank

Bæredygtige kalendere fra Rabobank med PaperWise White 110 grams omslag og PaperWise White 90 grams indvendige sider.

PaperWise-eco-paper-calender-agenda-writing pad notebook socially responsible stationery office MooiGraphicStudio

Bæredygtige brevpapir fra Mooi Graphic Studio trykt på PaperWise Natural 295 gram og PaperWise Natural 90 gram.

Bæredygtigt trykning: skrive- og notesbøger  

Skrive- og notesbøger er praktiske at bruge og dejlige at give. Bidrag til et bedre miljø ved at vælge miljøvenligt papir fra PaperWise. Til omslaget fås f.eks. den ublegede PaperWise Natural-karton, der er fremstillet af 100 % landbrugsaffald, i 295 gram. Til indersiden er  elementært klorfrit (ECF) bleget PaperWise White på 90 gram eller mere velegnet. Eller vælg ubleget PaperWise Natural-papir med en naturlig lysebrun farve. Hvis du vælger bæredygtigt PaperWise-papir, vil du måske også gerne fortælle om dit bæredygtige valg på omslaget eller på indersiden. PaperWise er parat med bæredygtighedslogoer og hjælper dig gerne med din formidling.

PaperWise-socially-responsible-paper-writing-pad-notebook-office-sustainable-stationery-UnitedEconomy (2)-min

Bæredygtige skriveblokke fra Mooi Graphic Studio trykt på PaperWise Natural 70 gram i kombination med PaperWise Natural 90 gram.

PaperWise sociall responsible paper writing pad notebook office sustainable stationery UnitedEconomy

Bæredygtige notesbøger fra United Economy med et PaperWise Natural 295 grams omslag og PaperWise White 80 grams indvendigt papir.

PaperWise-sustainable-paper-notebooks-white-notes-eco-stationery organic writing pad office

Bæredygtige notesbøger med et PaperWise Natural 295 grams omslag og PaperWise White 80 grams indvendigt papir.

Bæredygtigt trykkeri: visitkort 

Er visitkort noget fra fortiden? Intet kunne være  mere forkert! På verdensplan bliver der stadig trykt 27 millioner visitkort hver dag (kilde). Og det er ikke så overraskende, for med de rigtige valg giver du bogstaveligt talt noget af et visitkort væk. Følg med tiden, ikke ved at undgå visitkort, men ved at vælge visitkort med  så lille et miljømæssigt fodaftryk som muligt. Uanset hvor enkelt eller smart visitkortet er, er PaperWise-papir, der er fremstillet af landbrugsaffald, altid velegnet. Det er perfekt til udskrivning i farver eller sort/hvid. Forudtrykning er også en mulighed og giver dit visitkort det lille ekstra.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters

Bæredygtige visitkort trykt på ubleget CO?-neutralt PaperWise Natural på 295 gram.

PaperWise sustainable paper board eco friendly name badge printing office promo tradeshow congres businesscard

Holdbare visitkort trykt på PaperWise Natural Coated 1 Side White 342 gram.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters


Bæredygtige visitkort trykt på ubleget CO?-neutralt PaperWise Natural 295 gram.

Bæredygtig trykning: mapper  

Mapper fremstillet af PaperWise Natural karton har en naturlig lysebrun farve. PaperWise Natural er ubleget, 100 % fremstillet af landbrugsaffald og kan genanvendes op til 7 gange via den normale  papiraffaldsstrøm. Vælg f.eks. PaperWise Natural 226 gram. Alt PaperWise-papir og -karton, både ECF-bleget og ubleget, er perfekt til trykning i farve eller sort/hvid. Hvis du gerne vil kommunikere på en diskret måde, at din mappe er fremstillet af miljøvenligt karton fra landbrugsaffald, forsyner vi dig gerne med PaperWise-logoer for bæredygtighed. Wise With Waste”, sammen!

PaperWise agriwaste sustainable paper board eco printing book leaflet folder Norway

Bæredygtig mappe trykt på PaperWise Natural 295 gram fra 100 % landbrugsaffald.

PaperWise socially responsible eco paper board folding leaflet brochures office printing


Bæredygtige mapper lavet af ubleget CO?-neutralt PaperWise Natural 226 gram.

PaperWise sustainable paper board agriwaste office eco printing folder insert inside promo


Bæredygtig mappe af PaperWise Natural 295 gram: socialt ansvarlig og miljøvenlig.

Bæredygtig udskrivning: kopierings- og udskrivningspapir  

“Det er jo bare kopipapir”, tænker du måske. Og det er det også. Netop fordi det er et så normalt og almindeligt anvendt produkt, er man ofte ikke klar over, hvilken indflydelse man kan få ved at vælge en miljøvenlig variant. Udskrivningspapir bruges primært til at læse oplysninger hurtigt og bekvemt og til at tage noter, hvis man ønsker det. Alle bruger det, hjemme og/eller på arbejdet, og det er netop derfor, at kopierings- og udskrivningspapir har en så stor indvirkning på miljøet. Det meste kopipapir er fremstillet af træer med en væksttid på mellem 15 og 80 år. Det tager altså mange år for træerne at vokse, før de bliver fældet, mens udskrivningspapirets levetid er relativt kort. Hos PaperWise viser vi, at det kan gøres anderledes. PaperWise Natural Copy & Printing A4-papir på 72 gram, der udelukkende er fremstillet af planterester fra landbruget, er løsningen for personer og virksomheder, der leder efter det mest miljøvenlige og bæredygtige kopi- og udskrivningspapir.

Ved at vælge PaperWise bidrager du til ekstra indkomst for landmænd i udviklingslandene, men også til renere luft, fordi landbrugsaffald ikke længere behøver at blive brændt på jorden. Det ublegede PaperWise Natural-papir har en lysebrun farve og har derfor et bæredygtigt udseende. Tekster er meget behagelige og rolige at læse. PaperWise Natural-kopipapiret på 72 gram føles lige så solidt som bleget 80 grams hvidt papir fra træer, men er 10 % lettere, hvilket er en anden fordel ved ikke at blege papiret.

Hvis du stadig foretrækker hvidt udskrivningspapir, træffer du stadig et miljøvenligt valg ved at vælge PaperWise White-kopipapir. PaperWise White-kopipapir A4 fås i 75 og 80 grams papir. PaperWise White A3-kopipapir fås i 80 grams papir. PaperWise udskrifts- og kopipapir er egnet til alle printere og kan udskrives skarpt i farve, sort/hvid og dobbeltsidet. Desuden er det hvide PaperWise-kopipapir fra PaperWise certificeret til arkivering i op til 100 år (ISO-9706). Efter brug kan alt PaperWise-kopipapir genanvendes via den normale affaldspapirstrøm.

PaperWise eco friendly copy printing paper A4 75gram sustainable stationere office

Bæredygtigt PaperWise hvidt kopipapir A4 75 gram. CO?-neutralt. Køb her.

PaperWise Natural CSR copy printing paper A4 72gram wisewithwaste sustainable eco friendly paper office


Bæredygtigt ubleget PaperWise Natural-kopipapir A4 72 gram fra 100 % landbrugsaffald! Køb her.

paperwise eco friendly sustainable copy printing paper a4 80 gram csr office 7


Bæredygtigt PaperWise hvidt kopipapir A4 80 gram. Socialt ansvarligt og miljøvenligt. Køb her.

Rådgivning fra PaperWise 

Hos PaperWise kender vi til de udfordringer, som virksomheder kan stå over for, når det gælder klimaneutral udskrivning. Hvordan kan du f.eks. fortælle kunderne, at du bruger bæredygtigt print? Der kan også være spørgsmål om, hvorvidt PaperWise-papir og -karton er egnet til forskellige formål.

PaperWise-papir og -karton opfylder de højeste kvalitetsstandarder, er let at trykke på og er ideelt til bæredygtigt tryk som visitkort, brochurer, magasiner, årsrapporter og meget mere. Og ved at bruge et af PaperWise´s “på produktet”-logoerne kan du på en stilfuld og diskret måde vise, at du har valgt bæredygtigt og socialt ansvarligt papir og pap.

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco printing printingmatters images5

Vi vil gerne hjælpe dig på din vej mod bæredygtighed  

Hvis du har brug for rådgivning om valg af den rigtige type papir eller karton til dit tryk, om de forskellige anvendelsesmuligheder eller har andre spørgsmål, så står eksperterne hos PaperWise klar til at hjælpe dig.

CONTACT

More articles

0
×