PaperWise vinner Circular Award 2019 i kategorin tillverkningsindustri

PaperWise har vunnit Circular Award 2019 i kategorin tillverkningsindustri. Priserna representerar ett initiativ av Nederland Circulair, som syftar till att stimulera cirkulära affärsmodeller tillsammans med det nederländska regeringsomfattade programmet ”Nederland Circulair in 2050”. Priserna delas ut till de mest ikoniska och cirkulära produkterna, eller projekten, som visar vad den cirkulära ekonomin kan betyda för Nederländerna. Med 120 bidrag var konkurrensen hård i år, liksom tidigare år. Den cirkulära ekonomin blomstrar i Nederländerna, vilket återspeglades i både kvantiteten och kvaliteten på bidragen.

De fyra egenskaperna hos ett ikoniskt projekt var:

Cirkularitet:

Maximal återanvändning av resurser och material, minimal förstörelse av resursernas och materialens värde, cirkularitet av produkt-, teknik- och affärsmodellnivå;

Skalbarhet:

Betydande effekt eller potential, skalbarhet till resten av Nederländerna och mer, tydlig och tilltalande vision för en cirkulär framtid;

Samarbete:

Projekt på regional eller sektoriell nivå eller mer; samarbete mellan företag och organisationer från en rad olika områden;

Affärsmodell:

En finansiellt sund affärsmodell; inget behov av subventioner, vare sig strukturellt eller på annat sätt.

Expertjuryn konstaterade att PaperWise var det mest framträdande exemplet på alla fyra kriterierna och förtjänade därför en seger. PaperWise tillverkar miljövänligt och socialt ansvarstagande papper och kartong av jordbruksavfall som lämpar sig för användning i kontorsmaterial, tryckmaterial och förpackningsmaterial.

CONTACT

More articles

0
×