In
Posted

1. Varför anser PaperWise att det är så viktigt att använda jordbruksavfall?

Resurserna är knappa. PaperWise anser att vi bör hantera råvaror på ett smartare sätt. Varför ska vi använda primära råvaror för produkter när det finns tillräckligt med sekundära råvaror – [...]

In
Posted

10. Varför används träd som råvara för papper?

Detta kan sägas ha hänt av en vana – en historisk utveckling. Träd innehåller cellulosa, råvaran till papper. Denna råvara finns i stor utsträckning tillgänglig i Europa.

In
Posted

11. Hur länge växer ett träd innan man gör papper av det?

Det beror på trädslaget. De flesta sorter i Europa har en vegetationsperiod på mellan 25 och 40 år. För tall och gran är detta mellan 70 och 80 år. För björkar är det mellan 35 och 40 år. För [...]

In
Posted

12. Varför är jordbruksavfall bättre som råvara för papperstillverkning än träd?

Jordbruksavfall erbjuder många fördelar: 1. Denna restprodukt blir tillgänglig varje år. 2. Material som annars skulle ha behandlats som avfall får nu det högsta värdet: det utgör råmaterial för [...]

In
Posted

13. Är PaperWise papper och kartong återvinningsbara?

PaperWise är papper och kartong av hög kvalitet som är perfekt lämpade för återvinning, upp till sju gånger. Pappret och kartongen kan blandas med andra papperstyper.

In
Posted

14. Vilken är kvaliteten på PaperWise?

PaperWise papper och kartong är av utmärkt kvalitet och kan användas för print i både färg och svartvitt. Pappret och den vikbara kartongen kan användas multifunktionellt i alla skrivare, [...]

In
Posted

15. Vad gör PaperWise unikt?

PaperWise är unikt eftersom pappret och kartongen tillverkas av jordbruksavfall. I produktionen används 100 procent grön energi. Unik är den höga kvaliteten på pappret och kartongen i kombination [...]

In
Posted

16. Var kan jag köpa PaperWise?

PaperWise finns tillgängligt i webbutiken och via din leverantör. Vi arbetar ständigt med att utöka PaperWise-distributionsnätverket. Har din leverantör ännu inte PaperWise i sitt sortiment? [...]

In
Posted

18. Är PaperWise koldioxidneutralt?

Ja, inom fabrikens grindar är all energi som används i tillverkningen av PaperWise 100 procent grön energi och därmed CO2-neutral.

In
Posted

19. Vad är den miljömässiga fördelen med PaperWise i jämförelse med papper som tillverkas av träd?

PaperWise tillverkas av jordbruksavfall och med grön energi. Detta ger många fördelar: 1. Jordbruksavfall finns tillgängligt varje år. 2. Material som annars skulle behandlas som avfall (ofta [...]

In
Posted

2. Vad är PaperWises dröm?

PaperWise hoppas att skolbarns spontana svar på frågan ”Vad är papper gjort av?” om några år kommer att vara: ”Av jordbruksavfall som blad och stammar”.

In
Posted

20. Vad är miljöfördelen med PaperWise i jämförelse med återvunnet papper?

PaperWise tillverkas med grön energi från jordbruksavfall. Detta är en råvara som inte behöver renas först, som återvunnet papper. Dessutom frigörs naturliga vätskor från jordbruksavfall som är [...]

In
Posted

21. Vad är miljöfördelen med PaperWise i jämförelse med papper tillverkat av bambu eller miscanthus (elefantgräs)?

PaperWise tillverkas av jordbruksavfall, med grön energi. Detta restmaterial finns i stor utsträckning tillgängligt varje år. Restprodukter som annars ses som avfall får nu ett nytt ändamål. Det [...]

In
Posted

22. Varför har jordbruksavfall inte använts som råvara i pappersproduktion tidigare?

Att vi numera kan göra högkvalitativt papper och kartong av jordbruksavfall har att göra med efterfrågan på papper, den globala befolkningstillväxten och teknisk innovation. För hundra år sedan [...]

In
Posted

23. Hur mycket papper använder vi per år?

I Europa använder vi ungefär 77,4 miljarder kilo papper och kartong varje år (källa: CEPI). För att transportera detta behöver vi mer än 5 miljoner lastbilar varje år.

In
Posted

24. Vad kostar PaperWise?

Priset är beroende av beställningsvolymen. Webbutiken ger en tydlig bild av fördelen med en större beställningsvolym. Långtidsavtal för företag skapar extra inköpsfördelar. Vänligen kontakta oss [...]

In
Posted

25. Har PaperWise FSC- eller EU Eco-märkning?

PaperWise framställs från jordbruksavfall, det vill säga överblivna stjälkar och blad från skörden. Detta gör att vi inte behöver fälla några träd. FSC- och PEFC-certifieringarna står för en [...]

In
Posted

26. Hur är det möjligt att PaperWise-papper är så vackert vitt?

Lignin, även kallat svartlut, tas från jordbruksavfallet. Därefter blir fibern vit med hjälp av ECF-tekniken (Elementary chlorine free). Därför har PaperWise en mycket vacker vit färg. Dagsljus [...]

In
Posted

27. Bleks PaperWise papper och kartong?

PaperWise kan delas in i två typer av papper och kartong. PaperWise Natural och PaperWise White. Allt papper och all kartong i gruppen PaperWise Natural är oblekta och har därför en ljusbrun, [...]

In
Posted

28. Var tillverkas PaperWise?

PaperWise tillverkas i pappersbruk i Asien och Sydamerika där många jordbruksgrödor som ris, spannmål, jute, hampa och sockerrör odlas och bearbetas. Fabrikerna ligger i samma område som där [...]

In
Posted

29. Hur ser arbetsförhållandena ut i PaperWise-fabrikerna?

Arbetsförhållandena är moderna och uppfyller europeiska standarder för företags sociala ansvar (CSR). PaperWise verifierar detta tillsammans med oberoende parter. Pappersmaskinerna byggs [...]

In
Posted

3. Hur kommer PaperWise att förverkliga sin dröm?

PaperWise har åtagit sig att få andelen jordbruksavfall som råvara för papper och kartong att bli så hög som möjligt. Det gör vi i samarbete med producenter, certifieringsinstitut, politiker, [...]

In
Posted

30. Vilken miljöpåverkan har transporterna av PaperWise?

PaperWise tillverkas i pappersbruk i Asien och Sydamerika, där många jordbruksgrödor odlas och bearbetas. Fabrikerna ligger i samma område där jordbruksgrödorna odlas, så vi undviker onödiga [...]

In
Posted

31. Konkurrerar PaperWise med livsmedel?

PaperWise konkurrerar inte med livsmedel eftersom papper och kartong tillverkas av avfallet från skörden, inte av de ätbara delarna av den. Först tas de näringsrika delarna bort från växten. [...]

In
Posted

32. På vilket sätt bidrar PaperWise till välstånd och välbefinnande?

PaperWise tillverkas i pappersfabriker i Asien och Sydamerika, som är av stor betydelse för lokalsamhällena runt fabriken. Investeringar görs i utbildning, infrastruktur och hälsovård och [...]

In
Posted

33. Varför tillverkas PaperWise inte i Europa?

Pappersfabriker i Europa använder vanligtvis träd eller avfallspapper som råmaterial. De träd som används kommer lyckligtvis oftast från ansvarsfulla skogar, FSC- eller PEFC-certifierade. Träd är [...]

In
Posted

34. Hur säkerställer PaperWise sitt bidrag till företags sociala ansvar (CSR)?

Med Corporate Social Responsibility (CSR) menar PaperWise att organisationen kontinuerligt upprätthåller den rätta balansen mellan socialt och miljömässigt ansvarsfullt företagande, i syfte att [...]

In
Posted

35. Är PaperWise lämpligt för arkivering?

PaperWise-papper är ISO 9706-certifierat, den internationella arkiveringsstandarden för permanent åldersbeständigt papper, och lämpar sig för arkivering i 100 år. Standarden beskriver kriterierna [...]

In
Posted

36. Hur miljövänlig är förpackningen?

PaperWise förpackar sitt papper och sin kartong med omsorg för att skydda produkten och miljön. Konkret innebär detta att PaperWise i möjligaste mån använder sina papperstyper som [...]

In
Posted

37. Är paperwise fritt från genetiskt modifierade organismer (GMO)?

PaperWise har inget att göra med genetiskt modifierade organismer. De länder från vilka PaperWise hämtar sitt jordbruksavfall tillåter inte genetisk modifiering av grödorna i fråga.

In
Posted

38. Vad är skillnaden mellan gräspapper och PaperWise-papper.

Den viktigaste råvaran vid tillverkning av papper och kartong är cellulosa, eftersom den ger pappret dess robusthet. Förutom cellulosa innehåller gräspapper och gräskartong en liten andel [...]

In
Posted

39. Har din fråga inte besvarats?

Om din fråga inte har besvarats kan du klicka här för att ställa din fråga.

In
Posted

4. Vad är PaperWises uppdrag?

PaperWise vill motivera människor och organisationer för ett hållbart samhälle. Det gör vi med papper som tillverkas av jordbruksavfall, eller jordbruksrester. Vår inspiration: ”Naturen [...]

In
Posted

41. Bidrar PaperWise till välgörenhetsorganisationer?

Ja, det gör vi. PaperWise bidrar till en bättre värld. I linje med sin vision har PaperWise en donationspolicy från 2022. PaperWise donerar årligen mellan 3 % och 5 % av nettovinsten (efter [...]

In
Posted

5. Varför valde ni namnet PaperWise?

PaperWise anser att det är viktigt att vi hanterar pappersanvändning på ett noggrant och medvetet sätt. Där det är möjligt strävar vi efter att minska användningen. PaperWise vill även inspirera [...]

In
Posted

6. Vad är jordbruksavfall, eller jordbruksrester?

Jordbruksavfall, eller jordbruksrester, innehåller alla växtdelar som frigörs vid bearbetning av jordbruksgrödor som ris, spannmål och sockerrör, och som inte lämpar sig för mänsklig näring [...]

In
Posted

7. Hur mycket jordbruksavfall skapas i världen varje år?

De fyra mest odlade jordbruksgrödorna i världen är ris, spannmål, majs och sockerrör. Dessa grödor har en total vikt på över 16 500 miljarder kilo per år. Ungefär 80 procent av denna vikt kan [...]

In
Posted

8. Finns det tillräckligt med jordbruksavfall tillgängligt för produktion av papper och kartong?

I Europa använder alla människor och företag tillsammans cirka 77,4 miljarder kilo papper och kartong per år. För att transportera denna volym behövs mer än 5 miljoner lastbilar. För att [...]

In
Posted

9. Tillverkas PaperWise papper av 100 procent jordbruksavfall?

Vissa av våra pappers- och kartongprodukter är redan tillverkade av 100 % jordbruksavfall. Den exakta mängden jordbruksavfall varierar beroende på typ av papper eller kartong, eftersom PaperWise [...]

Miljövänliga engångsförpackningar

page 1 of 2