In
Posted

1. Hvorfor mener PaperWise, at det er så vigtigt at anvende landbrugsaffald?

Ressourcerne er knappe. PaperWise mener, at vi bør håndtere råmaterialer på en smartere måde. Hvorfor skal vi bruge primære råstoffer til produkter, når der er nok sekundære råstoffer – [...]

In
Posted

10. Hvorfor bruges træer som råmateriale til papir?

Det er ligesom blevet af vane – en historisk udvikling. Træer indeholder cellulose, som er råstoffet til papir. I Europa er dette råmateriale i vid udstrækning tilgængeligt.

In
Posted

11. Hvor længe vokser et træ, før man laver papir af det?

Det afhænger af, hvilken type det er. De fleste typer i Europa har en vækstperiode på mellem 25 og 40 år. For fyr og gran er det mellem 70 og 80 år. For birk er det mellem 35 og 40 år. For [...]

In
Posted

12. Hvorfor er landbrugsaffald bedre som råmateriale til papir end træer?

Landbrugsaffald har mange fordele: Dette restprodukt bliver tilgængeligt hvert år. Materiale, der ellers ville være blevet behandlet som affald, får nu den højeste værdi: Det udgør råmaterialet [...]

In
Posted

13. Er PaperWise-papir og -karton genanvendeligt?

PaperWise er papir og karton af høj kvalitet, der er perfekt egnet til genbrug op til syv gange. Papiret og kartonet kan blandes med andre papirtyper.

In
Posted

14. Hvad er kvaliteten på PaperWise?

PaperWise-papir og -karton er af fremragende kvalitet, og kan trykkes godt i farver og sort-hvid. Papiret og foldepapiret kan anvendes multifunktionelt på alle printere, faxmaskiner, [...]

In
Posted

15. Hvad gør PaperWise unikt?

PaperWise er unik, fordi papiret ogkartonen er fremstillet af landbrugsaffald. Til produktionen anvendes 100% grøn energi. Den høje kvalitet af papiret og kartonen i kombination med den lave [...]

In
Posted

16. Hvor kan jeg købe PaperWise?

PaperWise kan fås i webshoppen og gennm din leverandør. Vi arbejder hele tiden på at udvide PaperWise-distributionsnetværket. Har din leverandør endnu ikke PaperWise i sit sortiment? Eller er du [...]

In
Posted

18. Er PaperWise CO2-neutralt?

Ja, inden for fabrikkens porte er al energi til PaperWise 100 % grøn energi og dermed CO2-neutral.

In
Posted

19. Hvad er den miljømæssige fordel ved PaperWise i forhold til papir fremstillet af træer?

PaperWise er fremstillet af landbrugsaffald og med grøn energi. Det giver mange fordele: Landbrugsaffald er tilgængeligt hvert år. Materiale, der ellers ville blive behandlet som affald (ofte [...]

In
Posted

2. Hvad er drømmen med PaperWise?

PaperWise håber, at skolebørn om flere år spontant vil svare på spørgsmålet “Hvad er papir lavet af?” med “Af landbrugsaffald som blade og stængler”.

In
Posted

20. Hvad er den miljømæssige fordel ved PaperWise i forhold til genbrugspapir?

PaperWise er fremstillet med grøn energi fra landbrugsaffald. Det er et rent råmateriale, der ikke skal renses først som genbrugspapir. Desuden frigøres der naturlige væsker fra [...]

In
Posted

21. Hvad er den miljømæssige fordel ved PaperWise i forhold til papir fremstillet af bambus eller miscanthus (elefantgræs)?

PaperWise er fremstillet af landbrugsaffald med grøn energi. Dette restprodukt er stort set tilgængeligt hvert år. Restprodukter, der ellers bliver betragtet som affald, får nu et nyt formål. Det [...]

In
Posted

22. Hvorfor er landbrugsaffald ikke tidligere blevet brugt som råmateriale til papir?

Det har noget at gøre med efterspørgslen efter papir, den verdensomspændende befolkningstilvækst og den tekniske innovation, der gør det muligt at fremstille papir og karton af høj kvalitet i dag [...]

In
Posted

23. Hvor meget papir bruger vi om året?

I Europa bruger vi ca. 77,4 mia. kg papir og karton hvert år (kilde: CEPI). For at transportere dette har vi brug for mere end 5 millioner lastbiler hvert år.

In
Posted

24. Hvad koster PaperWise?

Prisen er afhængig af ordremængden. Webshoppen giver et tydeligt billede af din fordel ved en større ordremængde. Langtidskontrakter for virksomheder skaber ekstra indkøbsfordele. Kontakt os [...]

In
Posted

25. Har PaperWise et FSC- eller EU-miljømærke?

PaperWise er fremstillet af landbrugsaffald, stængler og blade, der er tilbage efter høst. Dette gør det unødvendigt at fælde træer. FSC- og PEFC-mærkerne står for bæredygtig skovforvaltning, og [...]

In
Posted

26. Hvordan er det muligt, at PaperWise-papiret er så smukt hvidt?

Lignin, også kaldet sortlud, fjernes fra landbrugsaffaldet. Herefter bliver fiberen hvid ved hjælp af ECF-teknikken (Elementary chlorine free). Derfor har PaperWise en rigtig flot hvid farve. [...]

In
Posted

27. Er PaperWise papir og karton bleget?

PaperWise kan opdeles i 2 typer papir og karton. PaperWise Natural og PaperWise White. Alt papir og karton i PaperWise Natural-gruppen er ikke bleget og har derfor en lysebrun, naturlig nuance. [...]

In
Posted

28. Hvor er PaperWise fremstillet?

PaperWise fremstilles på papirfabrikker i Asien og Sydamerika, hvor mange landbrugsafgrøder som ris, korn, jute, hamp og sukkerrør dyrkes og forarbejdes. Fabrikkerne ligger i det samme område, [...]

In
Posted

29. Hvordan er arbejdsforholdene på PaperWise-fabrikkerne?

Arbejdsforholdene er moderne og overholder de europæiske standarder for virksomheders sociale ansvar (CSR). PaperWise verificerer dette sammen med uafhængige parter. Papirmaskinerne er for [...]

In
Posted

3. Hvordan vil PaperWise realisere sin drøm?

PaperWise er dedikeret til at få landbrugsaffalds andel af som råmateriale til papir og karton så høj som muligt. Det gør vi i samarbejde med producenter, certificeringsinstitutter, politikere, [...]

In
Posted

30. Hvad er miljøpåvirkningen fra transport af PaperWise?

PaperWise fremstilles på papirfabrikker i Asien og Sydamerika, hvor der dyrkes og forarbejdes mange landbrugsafgrøder. Fabrikkerne ligger i det samme område, som landbrugsafgrøderne dyrkes i, så [...]

In
Posted

31. Konkurrerer PaperWise med fødevarer?

PaperWise konkurrerer ikke med fødevarer, fordi papiret og kartonen fremstilles af affald fra høsten, og ikke af de spiselige dele. Først tages næringsstofferne fra planten. Derefter anvendes den [...]

In
Posted

32. På hvilken måde bidrager PaperWise til velstand og velfærd?

PaperWise produceres på papirfabrikker i Asien og Sydamerika, hvilket har stor betydning for lokalsamfundene omkring fabrikken. Der investeres i uddannelse, infrastruktur og sundhedspleje, og [...]

In
Posted

33. Hvorfor bliver PaperWise ikke fremstillet i Europa?

Papirfabrikker i Europa bruger normalt træer eller affaldspapir som råmateriale. De træer, der anvendes, er heldigvis for det meste fra ansvarlige skove, der er FSC- eller PEFC-certificeret. [...]

In
Posted

34. Hvordan sikrer PaperWise bidraget til Virksomhedernes sociale ansvar (CSR)?

Med Virksomhedernes sociale ansvar (CSR) mener PaperWise, at organisationen kontinuerligt opretholder den rette balance mellem socialt og miljømæssigt ansvarligt iværksætteri med det formål at [...]

In
Posted

35. Er PaperWise egnet til arkivering?

PaperWise-papir er ISO 9706-certificeret, den internationale arkiveringsstandard for holdbart ikke-forgængeligt papir og er egnet til arkivering i op til 100 år. Standarden beskriver [...]

In
Posted

36. Hvor miljøvenlig er emballagen?

PaperWise pakker sit papir og karton med omhu for at beskytte produktet og miljøet. Konkret betyder det, at PaperWise så vidt muligt anvender sine egne papirtyper som emballagemateriale. [...]

In
Posted

37. Er PaperWise fri for genetisk modificerede organismer (GMO’er)?

PaperWise har intet at gøre med genetisk modificerede organismer. De lande, hvorfra PaperWise henter sit landbrugsaffald, tillader ikke genetisk modificering af de pågældende afgrøder.

In
Posted

38. Hvad er forskellen mellem græspapir og PaperWise-papir.

Det vigtigste råmateriale til fremstilling af papir og karton er cellulose, fordi det giver papiret dets robusthed. Ud over cellulose indeholder græspapir og græskarton en lille procentdel [...]

In
Posted

39. Er dit spørgsmål ikke blevet besvaret?

Hvis dit spørgsmål ikke er blevet besvaret, kan du klikke her for at stille dit spørgsmål.

In
Posted

4. Hvad er PaperWise’s mission?

PaperWise ønsker at motivere mennesker og organisationer til et bæredygtigt samfund. Det gør vi med papir fremstillet af landbrugsaffald, eller landbrugsrester. Vores inspiration: “Naturen [...]

In
Posted

5. Hvorfor valgte I navnet PaperWise?

PaperWise mener, at det er vigtigt, at vi håndterer papirforbruget omhyggeligt og bevidst. Hvor det er muligt, bestræber vi os på at reducere brugen. PaperWise ønsker også at inspirere alle til [...]

In
Posted

6. Hvad er landbrugsaffald eller landbrugsrester?

Landbrugsaffald eller landbrugsrester indeholder alle plantedele, der frigives ved forarbejdning af landbrugsafgrøder som ris, korn og sukkerrør, og som ikke er egnet til menneskeføde, f.eks. [...]

In
Posted

7. Hvor meget landbrugsaffald bliver tilgængeligt på verdensplan hvert år?

De fire mest dyrkede landbrugsafgrøder på verdensplan er ris, korn, majs og sukkerrør. Disse afgrøder har en samlet vægt på over 16.500 milliarder kilo om året. Omkring 80 % af denne vægt kan [...]

In
Posted

8. Er der nok landbrugsaffald til rådighed til fremstilling af papir og karton?

I Europa bruger alle mennesker og virksomheder tilsammen ca. 77,4 mia. kg papir og karton om året. For at transportere denne mængde er der brug for mere end 5 millioner lastbiler. For at [...]

In
Posted

9. Er PaperWise papir fremstillet af 100% landbrugsaffald?

Nogle af vores papir- og papprodukter er allerede lavet af 100 % landbrugsaffald. Den nøjagtige mængde landbrugsaffald varierer afhængigt af papir- eller paptype, fordi PaperWise skal overholde [...]

In
Posted

Adfærdskodeks

PaperWise adfærdskodeks Introduktion PaperWise er en social virksomhed med et klart og fælles mål for øje: at bidrage positivt til en bedre verden. Det gør vi ved at producere miljømæssigt og [...]

Bæredygtig Kopipapir

page 1 of 2