Duurzaamheid, hoe pak ik dat aan? PaperWise kiest voor SDG’s als leidraad

De Sustainable Development Goals (SDG’s) bestaan dit jaar 5 jaar, daar proosten wij op! Maar wat zijn de SDG’s? Wat kan ik met de SDG’s in mijn organisatie? Welke SDG is op mijn organisatie van toepassing? Allemaal vragen die betrekking hebben op duurzaamheid. Wil je weten hoe we bij PaperWise de Sustainable Development Goals gebruiken als leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid?

Toen we begonnen met PaperWise wisten we één ding zeker: als bedrijf positief willen bijdragen aan een betere wereld. Een toekomstbestendige wereld waar onze eigen kinderen, kleinkinderen en alle generaties daarna net als wij kunnen genieten van de natuurlijke schoonheid en biodiversiteit die de aarde ons momenteel biedt. We wisten ook dat de papiersector al heel duurzaam is, maar tóch zagen we nog veel ruimte om maatschappelijk verantwoord ondernemen naar een nog hoger niveau te tillen. De SDG’s gebruiken we in ons beleid en strategische beslissingen als een kompas voor het bepalen van de toekomst van de organisatie.

SDG is de afkorting van Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties (VN) is opgericht in 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze organisatie heeft als doel om alle 193 aangesloten landen met elkaar te verbinden, te laten overleggen, te onderhandelen en compromissen te laten sluiten waarmee iedereen voordeel heeft. De 4 belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

• De bevordering van de internationale vrede en veiligheid.
• De ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen landen.
• Samenwerking bij het oplossen van internationale problemen.
• Het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

In het kader van deze aandachtsgebieden zijn in 2015 de Sustainable Development Goals gelanceerd. Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Wereldwijd hebben de politieke leiders van alle 193 aangesloten landen een handtekening gezet onder de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling waarin 17 duurzaamheidsdoelstellingen beschreven staan. Deze doelstellingen roepen landen, bedrijven en mensen op om in actie te komen om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en het leven en de vooruitzichten van iedereen, overal, te verbeteren. Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De 17 Sustainable Development Goals vormen de basis voor de 2015-2030 agenda voor duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Bij PaperWise hebben we ons eerst verdiept in de 17 SDG’s. Welke SDG’s zijn er? Waar hebben de SDG’s betrekking op? En hoe kan ons beleid en strategie zoveel mogelijk bijdragen aan de SDG’s? We richten ons bij PaperWise niet op enkele SDG’s, maar nemen steeds alle 17 SDG doelstellingen mee als een holistisch geheel tijdens onze strategische beslissingen. Wat is onze invloed direct en indirect op welke SDG? Laten we een voorbeeld geven.

PaperWise is een Social Enterprise met als doel positief bijdragen aan een betere wereld. Dit bereiken we met papier en karton van landbouwafval voor drukwerk, verpakkingen en kantoorbenodigheden. Bij de verwerking van gewassen, zoals rijst, graan, maïs en suikerriet blijft 80% van de plant in de vorm van stengels en bladeren (landbouwafval) onbenut. Wereldwijd komen er jaarlijks miljarden tonnen landbouwafval beschikbaar waarvan het overgrote deel nu verbrand wordt! Hierdoor gaan waardevolle grondstoffen verloren, komt onnodig CO2 vrij en ontstaat milieuvervuiling naar bodem en lucht. Honderden miljoenen kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden met een zeer laag inkomen ontvangen alleen inkomsten voor het voedsel wat aan de plant groeit, slechts 20% van het gewas. Het is onze missie om zoveel mogelijk landbouwafval te verwaarden tot milieuvriendelijk en sociaal verantwoord papier en karton. Als papierbedrijf geven we het goede voorbeeld, maken mensen bewust, inspireren de markt, de papiersector én politiek om in beweging te komen en ons idee te volgen, waarbij als uitgangspunt en voorwaarden geldt dat:

• het aandeel landbouwafval als grondstof in PaperWise zo hoog mogelijk moet zijn
• PaperWise papier en karton kwaliteit hoogwaardig en constant is
• de boeren een eerlijke prijs voor hun landbouwafval ontvangen
• ketenpartners continu verbeteringen doorvoeren die positief bijdragen aan de SDG’s

Alleen gezámenlijk kunnen we het aandeel papier & karton gemaakt van landbouwafval laten groeien. Een goede samenwerking met de verschillende stakeholders is daarbij van groot belang. Onze norm voor samenwerking in de handelsketen laat zich wat ons betreft vertalen naar vier principes:

1. lange termijn samenwerking
2. samen de milieu impact , sociale impact, kwaliteit, efficiëntie en productiviteit verbeteren
3. traceerbaarheid en analyse van ingrediënten en grondstoffen
4. betaal een eerlijke prijs

Door op een eerlijke en transparante manier te werk te gaan streven wij naar milieuvriendelijk sociaal verantwoord papier & karton van landbouwafval. Door als papierbedrijf het goede voorbeeld te geven, mensen bewust te maken en de industrie, de politiek en consumenten in beweging te brengen om te veranderen. Het inkopen van papiersoorten met de laagste milieu impact en grootste sociale bijdrage speelt bij ons streven naar een papierindustrie waar plantresten als waardevolle grondstof voor papier & karton gezien wordt een hele belangrijke rol.

PaperWise eco friendly socially responsible paper board circular economy renewable recources

Momenteel investeren we de winst volledig terug in het bedrijf om PaperWise groter en succesvoller te maken en zo nog meer positieve impact te generen. In ons beleid hebben we beschreven dat we vanaf een minimum bedrag een deel van de winst terug investeren in SDG projecten in de regio’s waar onze productie partners gevestigd zijn. Met deze investeringen kunnen we positief bijdrage aan de overige SDG’s die we niet direct met ons bedrijf beïnvloeden. Op deze manier kunnen we positief bijdragen aan alle 17 SDG doelstellingen.

Wil jij meehelpen aan het creëren van een circulaire economie? Wil je bijdragen aan minder armoede, meer biodiversiteit en het reduceren van klimaatverandering? Zonder in te leveren op kwaliteit! Kies dan voor duurzame verpakkingen en drukwerk gemaakt van PaperWise papier en karton. Samen Wise With Waste.

CONTACT

Meer blogs

0
×