PAPERWISE VOOR 3E JAAR OP RIJ CO2-NEUTRAAL

Om de effecten van klimaatverandering en opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken is CO2vermindering essentieel. PaperWise wordt waar mogelijk met groene energie geproduceerd, maar we hebben in de gehele keten te maken met onvermijdelijke CO2uitstoot. Voor het 3e jaar op rij compenseert PaperWise volledig de CO2-uitstoot, gemeten over gehele productieketen. PaperWise is hiervoor aangesloten bij het Carbon Offset Platform van de United Nations.  

UNITED NATIONS CARBON OFFSET PLATFORM 

Dit platform beschikt over UNFCCC-gecertificeerde projecten die de uitstoot van broeikasgassen uit de atmosfeer verminderen, vermijden of verwijderen. Deze projecten vinden plaats in ontwikkelingslanden en worden beloond met Certified Emission Reductions (CER’s; koolstofcompensatie gemeten in tonnen CO2-equivalent). De afgelopen jaren heeft PaperWise in totaliteit een equivalent van meer dan 4700 ton CO2 gecompenseerd. De bijdragen voor deze CO2-compensatie zijn volledig ten goede gekomen aan groene projecten.  

 Een deel hiervan is bijvoorbeeld besteed aan windenergie projecten in de regio in India waar PaperWise wordt geproduceerd. Hiervoor worden 15 windturbinegeneratoren geïnstalleerd in de staat Tamil Nadu. Het doel hiervan is het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare, schone, windenergie zonder enige bijbehorende uitstoot van broeikasgassen. Zou het windpark niet geïnstalleerd worden, dan zou een gelijkwaardige hoeveelheid elektriciteit worden opgewekt uit de aangesloten elektriciteitscentrales die op fossiele brandstoffen zijn gebaseerd. Door te investeren in deze windturbinegeneratoren, wordt elektriciteit uit wind opgewekt en hiermee de uitstoot van broeikasgassen verminderd. Het gebruiken van natuurlijke wind als hernieuwbare energiebron levert dus schone energie op zonder negatieve gevolgen voor de gezondheid van de lokale gemeenschap of het lokale biologische leven.   

 De grond die voor de windparken wordt aangekocht, bestaat grotendeels uit niet-bebouwbare en dunbevolkte gebieden. Op sociaal en economisch vlak draagt het windpark bij aan de ontwikkeling van infrastructuur. Waaronder een wegennet op de locatie van het windpark, waartoe ook toegang wordt verleend aan de lokale bevolking. Ook biedt het werkgelegenheid aan geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten. (Bron: United Nations) 

Foto: bron  United Nations

 

CONTACT

Meer blogs

0
×