PAPERWISE CO2-NEUTRAL FOR 3. ÅR I TRÆK

For at minimere virkningerne af klimaforandringer og global opvarmning er CO2-reduktion afgørende. PaperWise produceres ved hjælp af grøn energi, hvor det er muligt, men vi står over for uundgåelige CO2-emissioner i hele kæden. For tredje år i træk kompenserer PaperWise fuldt ud for sine CO2-emissioner, målt på tværs af hele produktionskæden. PaperWise har tilsluttet sig FN’s Carbon Offset Platform til dette formål.

FN’S PLATFORM FOR CO2-KOMPENSATION 

Denne platform indeholder UNFCCC-certificerede projekter, der reducerer, undgår eller fjerner drivhusgasudledninger fra atmosfæren. Disse projekter finder sted i udviklingslande og belønnes med certificerede emissionsreduktioner eller CER’er (en type kulstofkompensation målt i tons CO2-ækvivalenter). I de seneste år har PaperWise kompenseret for i alt 4.700,1 tons CO2. Bidragene til denne CO2-kompensation er fuldt ud kommet grønne projekter til gode.

For eksempel er en del af dette blevet brugt på vindenergiprojekter i den region i Indien, hvor PaperWise produceres. Til dette formål er der installeret 15 vindmøllegeneratorer i delstaten Tamil Nadu. Målet er at generere elektricitet fra vedvarende, ren vindenergi uden tilhørende udledning af drivhusgasser. Hvis vindmølleparken ikke blev installeret, ville der blive produceret en tilsvarende mængde elektricitet fra de tilsluttede kraftværker baseret på fossile brændstoffer. Ved at investere i disse vindmøllegeneratorer produceres der elektricitet fra vind, hvilket reducerer udledningen af drivhusgasser. Brugen af naturlig vind som vedvarende energikilde giver således ren energi uden nogen negativ indvirkning på lokalsamfundets sundhed eller det lokale biologiske liv.

Den jord, der erhverves til vindmølleparkerne, består i vid udstrækning af ubebyggede og tyndt befolkede områder. På det sociale og økonomiske plan bidrager vindmølleparken til udviklingen af infrastrukturen. Herunder et vejnet på vindmølleparkens område, som også lokalbefolkningen får adgang til. Den giver også beskæftigelse til faglærte og ufaglærte arbejdere. (Bron: United Nations) 

Foto: bron  United Nations

 

CONTACT

More blogs

0
×