Header Paperwise sustainable packaging
Alt om genbrugspapir og det bæredygtige alternativ

Papir og genanvendelse har hørt sammen i mere end tusind år. Efter at man i Japan i det niende århundrede opdagede, at papir kunne genbruges, fik genbrug af papir ikke kun økonomisk værdi, men også sentimental værdi. I det 12. århundrede genbrugte en kejsers enke efter hans død f.eks. alle de digte og breve, hun havde modtaget fra ham. Derefter skrev hun et digt på det genbrugte papir til minde om ham (kilde)…

Vi er aldrig holdt op med at genbruge papir. I dag har papir en global genanvendelsesprocent på 58,6 %, og vi gør det endnu bedre i Europa. Her genbruges ikke mindre end 72,5 % af papiret, og kun 27,5 % går tabt (kilde). Men hvorfor har vi genbrugt papir så længe og så villigt? Og er genbrug efter alle disse århundreders papirproduktion stadig den bedste miljøløsning til fremstilling af papir?

HVAD ER GENBRUGSPAPIR?

Papirgenbrug er en proces, hvor der fremstilles nye papirprodukter af affaldspapir. Der findes forskellige kategorier af genbrugspapir, der er egnet til at blive brugt som råmateriale til genbrugspapir:

– Fabriksaffald: Papiraffald og andet papiraffald, der er tilbage fra papirproduktionen, og som derefter genbruges på den samme papirfabrik. Papiret går derfor aldrig tabt.
– Affaldspapir fra før forbrugeren: papirprodukter, der har forladt papirfabrikken, men som aldrig er nået frem til forbrugeren. Det er derfor allerede blevet til affaldspapir, før det er blevet brugt. F.eks. papir på trykkerier, der forbliver som skæreaffald under produktionen, eller papir, som ikke kan anvendes af trykkerier på grund af dets specifikationer (størrelse, gramvægt). Pre-consumer-papir fremstillet af træer er derfor ubrugt og utrykt papir uden blæk. Det forårsager ikke nogen forurening i genbrugsprocessen. Dette er genbrugspapir af højeste kvalitet.
– Post-consumer affaldspapir: papir, som forbrugere og virksomheder smider ud efter brug, f.eks. emballagemateriale af papir og pap, gamle aviser, blade, tryksager, kuverter, kartoner til drikkevarer. Disse typer papir har derfor altid forurening i form af blæk, hæfteklammer, papirclips, lim, vinduesfolie, polystyrenskum, madrester, støv og sand, som ikke hører hjemme i affaldspapir.

EN 643: EUROPÆISK STANDARD FOR FORSKELLIGE TYPER PAPIR TIL GENBRUG 

Den Europæiske Union har udarbejdet en liste over op til 50 forskellige typer genbrugspapir. Denne liste er fastlagt i standarden EN 643 forskellige papirtyper til genbrug. Når papiret er blevet forarbejdet til emballage eller tryksager, kan det genanvendes. Ligesom en bager kan bage forskellige typer brød (hvidt brød, hvede, flerkorn), kan papirfabrikker fremstille forskellige typer papir og karton (tykt, tyndt, fast, fleksibelt, stærkt, hvidt, brunt osv.). Der findes en papirkvalitet til enhver anvendelse. Kvaliteten af papir til en avis er helt forskellig fra kvaliteten af bølgepapkasser, som igen er meget forskellig fra kartoner til drikkevarer eller trykpapir.

Papir består af cellulosefibre i bunden. Denne cellulose kommer fra forskellige kilder. Tænk på forskellige træsorter (eukalyptus, birk, fyrretræ osv.). Men cellulose kommer også fra landbrugsaffald, fra stængler og blade, der er tilbage efter høst af hvede, byg, ris, sukkerrør og andre afgrøder. Alle disse cellulosefibre har forskellige egenskaber og karakteristika. Dette gør det muligt for papirindustrien at fremstille forskellige typer papir og pap af de forskellige typer genbrugspapir. EN 643-standarden hjælper papirgenvindingsvirksomhederne og papirfabrikkerne med at sortere de forskellige typer genbrugspapir. Hver kvalitet har en forskellig pris og forskellige egenskaber. EN 643-standarden gør det muligt at genanvende mere papir, forbedrer kvaliteten af genbrugspapiret og gør det muligt at fremstille papir- og papemballage og tryksager af højere kvalitet.

HVORFOR GENBRUGES PAPIR?

Produktionen af nyt papir har en betydelig negativ indvirkning på miljøet. Gamle skove eller landbrugsarealer bliver hurtigt omdannet til plantageskove med henblik på papirproduktion. Plantageskove er en monokultur, der ikke bidrager til biodiversiteten. Disse plantageskove er ofte FSC-certificeret, hvilket får markedet til at tro, at papiret er bæredygtigt. Desuden kræver produktionen af papir en masse energi. Mange er måske (endnu) ikke klar over det, men emissionerne fra den samlede papirindustri er nu større end emissionerne fra luftfarten (kilde)!

Jo mere papir vi genbruger, jo mindre bliver påvirkningen af miljøet . Papir er blevet genbrugt i over tusind år. Oprindeligt skete det hovedsagelig af økonomiske årsager: al den energi, vand, råvarer og arbejdskraft, der allerede var investeret i nyt papir, skulle ikke investeres igen, hvilket gjorde genanvendelse interessant. I dag er dette ikke længere den vigtigste motivation for genbrug af papir. Bæredygtighed er blevet vigtigere og vigtigere, og genanvendelse er en bedre løsning set ud fra et miljømæssigt synspunkt. I dag er det hovedårsagen til den store interesse for genbrugspapir.

Men det betyder, at du er nødt til at genbruge papir. For hvis papiret ikke genbruges og i stedet ender i skraldespanden, ender det der, hvor andet affald ender: i forbrændingsanlæg eller på lossepladser. Alle forstår, at det, man brænder, er væk – væk potentielt råmateriale, væk mulighed for den bedste miljøfordel. Så snart papir ender på lossepladser, er skaden endnu større. Lossepladser, som mange lande rundt om i verden stadig bruger, anses for at være en stor kilde til methanemissioner i atmosfæren. Methan er en drivhusgas, ligesom CO2, men 25 gange stærkere og derfor mere negativ for den globale opvarmning. Papir og karton er organisk materiale, som medfører, at der frigives en masse methangas under nedbrydningen (kilde). Både forbrænding og deponering er derfor slet ikke miljøvenlige.

HVORDAN FREMSTILLES GENBRUGSPAPIR?

Genbrugspapir er relativt let at fremstille, og slutprodukterne kan konkurrere med nye materialer med hensyn til kvalitet. De dage, hvor genbrugspapir var let at genkende på farven, er nu for længst forbi. Selv genbrugspapir kan være hvidt som sne og kan næsten ikke skelnes fra nyt papir. Der skal tages en række skridt for at opnå genbrugspapir.

Det brugte papir indsamles fra virksomheder og forbrugere af affaldsbehandlingsvirksomheder og papirindsamlingsvirksomheder. Denne affaldspapirstrøm bringes til genbrugsvirksomheder, hvor papirsorteringen finder sted. Papiret og pappet adskilles og inddeles i forskellige typer og kvalitetsklasser. Dette sker i henhold til EN 643-standarden. Papirsorteringsvirksomhederne sælger derefter affaldspapiret til papirfabrikkerne. Det er ikke alle papirfabrikker, der bare kan genbruge papir. Brugt papir skal trods alt først renses. Alt trykfarve, hæfteklammer, papirclips, limrester, vinduesfilm, plastik, sand og støv skal fjernes.

En papirfabrik skal derfor være konstrueret til at kunne forarbejde affaldspapir til genbrugspapir. Rensning af gammelt papir er lidt ligesom en vaskemaskine. Det snavsede affaldspapir samles i en stor beholder og blandes med vand og en slags sæbevand. Vi kalder denne proces for papirmassefremstilling. Papirmassen renses derefter gennem alle mulige filtre, sigter og adskillelsesteknikker. Til sidst er der lidt over 99 % af vandet og 1 % af cellulosefibrene tilbage. Disse cellulosefibre sprøjtes på sigten i papirmaskinen på papirfabrikken. Jo tykkere lag af papiret på sigten er, jo tungere er grammassen pr. kvadratmeter.

Ved at tilsætte forskellige stoffer til papirmassen og ved at vælge en blanding af genbrugspapirtyper kan der fremstilles forskellige papirprodukter som f.eks. silkepapir, trykpapir, avispapir, vådt papir, foldet karton og bølgepap. Papirmaskiner har forskellige dimensioner. De største er længere end 400 meter og kan producere papirruller med en bredde på op til 11 meter. De papirruller, der kommer fra disse maskiner, vejer op til 70 tons. Papiret skæres derefter til den ønskede rullebredde og til ark i stort format, som leveres til grossister, trykkerier og kartonvirksomheder.

HVOR OFTE KAN PAPIR GENBRUGES?

Det er en misforståelse, at papir og pap kan genbruges i det uendelige. De fleste artikler om “papirgenbrug” angiver tallet 7 som det antal gange, papir kan genbruges. Når affaldspapiret ankommer til papirgenvindingsanlægget, skal det først fugtes og blødgøres. Dette sker i pulperen, en stor stålbeholder med en rotor i midten. Til hver produktionsserie lægges der flere tusinde kilo affaldspapir af forskellig kvalitet i pulperen. Der tilsættes vand, og så begynder rotoren at dreje. Det er en stor blandingsmaskine. Når rotoren drejer rundt, gnider papiret mod rotoren og mod hinanden, hvilket skaber friktion og varme. Under denne proces kan cellulosefibrene løsne sig fra snavset, men cellulosefibrene går også i stykker.

Cellulosefibre, der forbliver længe nok, genanvendes til genbrugspapir, og fibre, der er for små og korte, filtreres ud af systemet sammen med blækrester. Så hver gang der genbruges affaldspapir, går en del af affaldspapiret tabt. Dette forklarer, hvorfor papirindustrien skriver, at affaldspapir kan genbruges 7 gange. Dette er et teoretisk tal. Faktisk er ordene “genanvendelse af papir” ikke helt rigtige. Vi burde faktisk kalde papirgenbrugsprocessen for “downcycling af papir”. Værdien af gammelt råmaterialet papir falder, hver gang det genbruges. Og det forklarer, hvorfor vi ikke kun kan bruge genbrugspapir. I råvarekæden til genbrugspapir skal der altid være nye lange cellulosefibre til rådighed.

ER GENBRUGSPAPIR FØDEVAREKVALITET?

Nej, genbrugspapir er i princippet ikke fødevaregodkendt. Gammelt papir indeholder snavs i form af blæk, hæfteklammer, papirclips, limrester, vinduesfilm, plastik, madrester, sand, støv osv. Da papirfabrikken kun er interesseret i cellulosefibre (som papiret kan fremstilles af igen), fjerner papirfabrikken kun alle stoffer, der ikke er cellulosefibre. Denne rensningsproces fungerer ganske godt, men ikke 100 %. Især blækrester er meget vanskelige at adskille fra fibrene. Blæk er kemiske råmaterialer, der indeholder tungmetaller og skadelige kemikalier. Man kan forestille sig, at hvis papirindustrien ikke kan garantere en 100 % udfasning af disse stoffer, bør dette genbrugspapir ikke komme i kontakt med fødevarer. Al papir- og papemballage, der kommer i direkte kontakt med fødevarer, skal enten være fremstillet af 100 % nye, rene cellulosefibre, eller der skal være et beskyttende lag mellem fødevarerne og papiret eller pappet. Tænk på et lag af plast eller aluminium.

KLOG MED AFFALD: DU KAN VÆRE ENDNU MERE MILJØVENLIG MED PAPERWISE-PAPIR

Det er indlysende, at genbrug af papir er godt for vores planet. Miljøpåvirkningen er mindre end papir fremstillet af træer, og det er positivt at genbruge råmaterialer. Men der findes en metode, der er endnu mere miljøvenlig: papir fremstillet af landbrugsaffald.

PaperWise’s vision er “Wise With Waste”. En masse landbrugsaffald brændes på verdensplan, mens det kunne forarbejdes til et perfekt råmateriale til papir. PaperWise begyndte at fremstille papir og karton af dette landbrugsaffald. De stængler og blade, der er tilbage på jorden efter høsten, bruges til at fremstille papir og pap af høj kvalitet på en miljøvenlig måde. På denne måde får landbrugsaffaldet, som ellers ville blive brændt, et nyt liv, og køberne af dette papir reducerer således deres økologiske fodaftryk i forhold til genbrugspapir eller papir fremstillet af træer. Uafhængige miljøundersøgelser viser, at PaperWise-papirets miljøpåvirkning er 29 % mindre end genbrugspapir og endog 47 % mindre end papir fremstillet af træer (jomfrueligt papir).

Takket være PaperWise-papiret bliver plantageskove til papirindustrien unødvendige. Træer behøver ikke længere at blive fældet, men kan efterlades til at absorbere CO2, som omdannes tilbage til ilt. Vi kan selv bestemme, hvad vi vil gøre med disse stykker jord! Brug det til naturlige skove med en stor mangfoldighed af liv og biodiversitet eller brug det til landbrugsjord. Det er meget smartere at få to produkter, fødevarer og råmaterialet til papir, fra den samme plante og det samme stykke jord.

KAN PAPERWISE-PAPIR OGSÅ GENBRUGES?

Ja, PaperWise er fremragende til genbrug, op til syv gange. Og det kan blandes med den normale affaldspapirstrøm. PaperWise er ikke genbrugspapir, men nyt rent papir fremstillet af cellulose, der udvindes af planterester efter høst. PaperWise må derfor komme i direkte kontakt med fødevarer. Dette landbrugsaffald konkurrerer ikke med fødevarer til mennesker eller dyr, det er virkelig et affald fra landbruget. Omkring 20 procent af en landbrugsafgrøde er spiselig og anvendes som fødevarer. De øvrige 80 procent består af ikke-spiselige blade og stængler, og det er dét affald, hvorfra cellulose til PaperWise-papir udvindes.

Ved at anvende landbrugsaffald som råmateriale, grøn energi hvor det er muligt og CO2-kompensation er PaperWise CO2-neutralt papir og pap med en meget lav miljøpåvirkning. Uden at give afkald på kvaliteten. PaperWise-papir opfylder de højeste kvalitetsstandarder og certificeringer og er velegnet til stort set alle trykanvendelser. PaperWise garanterer en levetid på op til 100 år (egnet til arkivering). Meget papir behøver dog ikke at blive opbevaret så længe og kan genbruges efter nogle få år.

ER GENBRUGSPAPIR STADIG DET MEST ANSVARLIGE?

Med en miljøpåvirkning fra PaperWise, der er 29 % lavere end for genbrugspapir og endog 47 % lavere end for papir fremstillet af træer (nyt papir), er papir fremstillet af landbrugsaffald endnu mere miljøvenligt. Det kalder vi Wise With Waste.

CONTACT

More articles

0
×