0
In
Posted

1. Hvorfor anser PaperWise bruken av landbruksavfall så viktig?

Jordas ressurser er knappe. PaperWise mener vi bør håndtere råvarer på en smartere måte. Hvorfor skal vi bruke primærråvarer for å skape nye produkter når vi har nok av sekundære råvarer – som [...]

0
In
Posted

10. Hvorfor brukes trær som råmateriale til papir?

Dette er den tradisjonelle måten å lage papir på. Trær inneholder cellulose, som er råmaterialet som trengs for å lage papir. I Europa er dette råstoffet stort sett lett tilgjengelig.

0
In
Posted

11. Hvor lenge vokser et tre før det lages papir av det?

Dette avhenger av treslaget. De fleste typer i Europa har en vekstsesong på mellom 25 og 40 år. For furu og gran er dette mellom 70 og 80 år, for bjørk mellom 35 og 40 år, og for eukalyptus [...]

0
In
Posted

12. Hvorfor er landbruksavfall bedre som råstoff til papir enn hva trær er?

Landbruksavfall har mange fordeler: Store mengder blir tilgjengelig hvert år. Materialer som ellers ville blitt ansett som avfall vil nå få et nytt formål som råvaremateriale til papir som kan [...]

0
In
Posted

13. Er PaperWise papir og kartong resirkulerbart?

Papir og kartong fra PaperWise er av høy kvalitet, og perfekt egnet for resirkulering opptil syv ganger. Papir og kartong kan blandes med andre papirtyper.

0
In
Posted

14. Hvordan er kvaliteten på PaperWise-produktene?

PaperWise papir og kartong er av utmerket kvalitet, og fungerer godt med utskrift og trykk i både farger og sort-hvitt. Papiret og kartongen kan brukes i alle printere, faksmaskiner, [...]

0
In
Posted

15. Hva er det som gjør PaperWise-produkter unike?

PaperWise-produkter er unike fordi papiret og kartongen er laget av landbruksavfall, og produksjonen bruker 100% grønn energi. Den høye kvaliteten på produktene i kombinasjon med den lave [...]

0
In
Posted

16. Hvor kan jeg kjøpe PaperWise?

PaperWise er tilgjengelig i nettbutikken vår og via din leverandør. Vi jobber kontinuerlig med å utvide distribusjonsnettverket vårt. Har ikke din leverandør PaperWise i sortimentet enda? Eller [...]

0
In
Posted

18. Er PaperWise karbonnøytral?

Ja, innenfor portene til fabrikken vår er all energien vi bruker 100% grønn energi, dermed er vi karbonnøytrale.

0
In
Posted

19. Hva er miljøfordelene ved å bruke PaperWise-produkter sammenlignet med papir laget av trær?

PaperWise er laget av landbruksavfall og med grønn energi. Dette gir mange fordeler: Store mengder jordbruksavfall er tilgjengelig hvert år. Materiale som ellers ville bli behandlet som avfall [...]

0
In
Posted

2. Hva er drømmen for PaperWise?

PaperWise håper at dersom skoleelever får spørsmålet “Hva er papir laget av?” i fremtiden, vil de selvsagte svarene deres være “Fra landbruksavfall som blader og stilker”.

0
In
Posted

20. Hva er miljøfordelene ved å bruke PaperWise-produkter sammenlignet med resirkulert papir?

PaperWise er laget med grønn energi fra landbruksavfall. Dette er et rent råstoff som ikke trenger å renses først, i motsetning til resirkulert papir. Videre frigjøres naturlige væsker fra [...]

0
In
Posted

21. Hva er miljøfordelene ved å bruke PaperWise-produkter sammenlignet med papir laget av bambus eller miscanthus (elefantgress)?

PaperWise er laget av landbruksavfall ved hjelp av grønn energi. Dette restavfallet blir stort sett tilgjengelig hvert år. Rester som ellers anses som avfall får dermed et helt nytt formål som [...]

0
In
Posted

22. Hvorfor har ikke landbruksavfall blitt brukt som råstoff til papir før?

Dette har å gjøre med etterspørselen etter papir, befolkningsvekst over hele verden og den tekniske innovasjonen som har vært nødvendig for å kunne lage papir og kartong av høy kvalitet fra [...]

0
In
Posted

23. Hvor mye papir bruker vi per år?

I Europa bruker vi omtrent 77,4 milliarder kilo papir og kartong hvert år (kilde: CEPI). For å transportere dette trenger vi mer enn 5 millioner lastebiler hvert år.

0
In
Posted

24. Hva koster PaperWise?

Prisen er avhengig av ordrevolumet. Nettbutikken tydeliggjør fordelene med et større bestillingsvolum. Langsiktige kontrakter for bedrifter gir også ekstra kjøpsfordeler. Ta kontakt med oss for å [...]

0
In
Posted

25. Har PaperWise FSC- eller EU Eco-sertifisering?

PaperWise er laget av landbruksavfall, stilker og blader som blir til overs etter høsting, og dermed er det ikke nødvendig å felle trær. Kvalitetsmerkene FSC og PEFC står for bærekraftig [...]

0
In
Posted

26. Hvordan klarer PaperWise å produsere papir som er så fantastisk hvitt?

Lignin, også kalt svartlut, utvinnes fra landbruksavfallet. Etter det blir fibrene hvite ved hjelp av ECF-teknikk (klorfri teknikk), og det er dette som gir PaperWise-papiret den fine, hvite [...]

0
In
Posted

27. Hvor blir PaperWise produsert?

PaperWise blir produsert ved papirfabrikker i Asia og Sør-Amerika hvor mange landbruksavlinger som ris, korn, hamp og sukkerrør dyrkes og bearbeides. Fabrikkene ligger i samme område som [...]

0
In
Posted

28. Hvordan er arbeidsforholdene i PaperWise-fabrikkene?

Arbeidsforholdene er moderne og overholder europeiske standarder for samfunnsansvar (CSR). PaperWise bekrefter dette sammen med uavhengige parter. Papirmaskinene er stort sett bygget i Europa. [...]

0
In
Posted

29. Hva er miljøpåvirkningen fra transporten av PaperWise?

PaperWise lages ved papirfabrikker i Asia og Sør-Amerika, hvor mange landbruksavlinger dyrkes og bearbeides. Fabrikkene ligger i samme område som jordbruksavlingene dyrkes, dermed unngår vi [...]

0
In
Posted

3. Hvordan vil PaperWise realisere denne drømmen?

PaperWise er dedikerte til å gjøre andelen landbruksavfall som råvare i produksjonen av papir og kartong så høy som mulig. Dette gjør vi i samarbeid med produsenter, sertifiseringsansvarlige, [...]

0
In
Posted

30. Oppstår det konkurranse mellom matproduksjon og produksjon av råmaterialer for PaperWise?

PaperWise konkurrerer ikke med matproduksjonen fordi papiret og kartongen er laget av avfallet fra avlingene, ikke fra de spiselige delene. De spiselige delene utvinnes først for matproduksjon, [...]

0
In
Posted

31. På hvilken måte bidrar PaperWise til utvikling og velstand?

PaperWise produseres ved papirfabrikker i Asia og Sør-Amerika som har stor betydning for lokalsamfunnene rundt fabrikken. Det investeres i utdanning, infrastruktur og helsehjelp, og [...]

0
In
Posted

32. Hvorfor produseres ikke PaperWise i Europa?

Papirfabrikker i Europa bruker vanligvis trær eller avfallspapir som råvare. Trærne som brukes er heldigvis hovedsakelig fra ansvarlige skoger som er FSC- eller PEFC-sertifiserte. Trær er allment [...]

0
In
Posted

33. Hvordan sørger PaperWise for å bidra til Corporate Social Responsibility (CSR)?

For å bidra til Corporate Social Responsibility (CSR) sørger PaperWise for at organisasjonen kontinuerlig opprettholder den rette balansen mellom sosialt og miljømessig ansvarlig entreprenørskap, [...]

0
In
Posted

34. Er PaperWise egnet for arkivering?

PaperWise-papir er ISO 9706-sertifisert, den internasjonale arkiveringsstandarden for permanent holdbart papir, og egnet for arkivering i inntil 100 år. Standarden beskriver levetidskriteriene [...]

0
In
Posted

35. Hvor miljøvennlig er emballasjen dere bruker?

PaperWise pakker papir og kartong med omhu for å beskytte både produktet og miljøet. Helt konkret betyr dette at der det er mulig vil PaperWise bruke sine egne papirtyper som emballasjemateriale. [...]

0
In
Posted

36. Er PaperWise fri for genmodifiserte organismer (GMO)?

PaperWise inneholder ikke genmodifiserte organismer. Landene som produserer landbruksavfallet som brukes av PaperWise tillater ikke genmodifisering i noen av de aktuelle avlingene.

0
In
Posted

37. Hva er forskjellen mellom gresspapir og PaperWise-papir.

Det viktigste råmaterialet for å lage papir og kartong er cellulose, det er dette som gjør papiret stødig og solid. I tillegg til cellulose, inneholder papir og kartong av gress en liten [...]

0
In
Posted

38. Har du ikke fått svar på spørsmålet ditt?

Dersom du ikke har fått svar på det du lurte på kan du klikke her for å stille spørsmålet ditt direkte.

0
In
Posted

39. Donerer PaperWise til veldedige organisasjoner?

Ja, det gjør vi. PaperWise bidrar til en bedre verden. I tråd med visjonen har PaperWise en donasjonspolicy fra 2022. PaperWise donerer årlig mellom 3 % og 5 % av nettoresultatet (etter skatt) [...]

0
In
Posted

4. Hva er PaperWises hovedoppgave?

PaperWise ønsker å motivere mennesker og organisasjoner til å skape et mer bærekraftig samfunn. Dette gjør vi med papir laget av landbruksavfall, rester fra jordbruk. Vår inspirasjon er; “Naturen [...]

0
In
Posted

5. Hvorfor valgte dere navnet PaperWise?

Hos PaperWise mener vi det er viktig med en bevisst bruk og håndtering av papirprodukter. Der det er mulig, streber vi etter å redusere bruken. PaperWise ønsker også å inspirere alle til å [...]

0
In
Posted

6. Hva er landbruksavfall?

Landbruksavfall, eller rester fra jordbruk, består av alle de delene av planten som blir igjen ved behandling av landbruksavlinger som ris, korn og sukkerrør som ikke er egnet som mat, for [...]

0
In
Posted

7. Hvor mye landbruksavfall skapes over hele verden per år?

De fire mest vanlige jordbruksavlingene verden over er ris, korn, mais og sukkerrør. Disse avlingene har en totalvekt på over 16 500 milliarder kilo per år. Omtrent 80% av vekten kan betraktes [...]

0
In
Posted

8. Er det nok landbruksavfall tilgjengelig for produksjon av papir og kartong?

I Europa bruker alle bedrifter og enkeltpersoner sammenlagt omtrent 77,4 milliarder kilo papir og kartong per år. For å transportere dette volumet trengs mer enn 5 millioner lastebiler. For å [...]

0
In
Posted

9. Er PaperWise-papir laget av 100% landbruksavfall?

Noen av våre papir- og pappprodukter er allerede laget av 100 % landbruksavfall. Den nøyaktige mengden landbruksavfall varierer avhengig av type papir eller papp, fordi PaperWise må overholde [...]