BESØG PAPERWISE PAPIRFABRIKKER

PaperWise har tre nøgleprincipper for de papirfabrikker, der producerer PaperWise: landbrugsaffald som råmateriale, konsekvent høj kvalitet og Corporate Social Responsibility. Efter at rejserestriktionerne er blevet lempet i forbindelse med Corona-pandemien, besøgte grundlæggeren, Peter van Rosmalen, sidste år alle produktionssteder. Under disse besøg gennemføres der audits af de tre principper. Der bliver også lagt grundlag for fremtidige ideer, og nye potentielle produktionspartnere bliver besøgt. Kvaliteten af PaperWise-papir og forholdet til medarbejderne på fabrikkerne er af afgørende betydning. PaperWise er altid innovativ ud fra ønsket om at give så meget landbrugsaffald som muligt, et nyt liv og forsyne markedet med et bredt udvalg af bæredygtigt papir og pap. Kom med PaperWise på en rejse’ og få et kig bag kulisserne.

HØJT BELYSET: BESØG PRODUKTIONSSTEDER I INDIEN

Under et af besøgene rejste Peter til Indien, som ifølge FN vil have flest indbyggere i verden i 2023. Turen startede i Delhi, en travl metropol med 39 millioner indbyggere og rig på historiske monumenter som det ikoniske Taj Mahal, Qutub Minar og Lotustemplet. Fra Delhi var alle papirfabrikkerne let tilgængelige. Transport i bil var en oplevelse i sig selv og gav et vidunderligt indtryk af kulturen. Selvom forskellene mellem rig og fattig stadig er synlige, viser det udviklingen, landet gennemgår. Inderne er ambitiøse, stolte og meget bevidste om landets potentiale.

Under besøgene er det altid slående, hvor meget tid der er afsat til at vise og diskutere alt. Der er ingen hemmeligheder eller begrænsede områder. Gennemsigtighed er nøgleordet. Interviews med teknisk personale, produktudvikling, marketing, salg og ledelse giver et godt billede af, hvad papirfabrikkerne arbejder med, og hvilke innovationer der er i støbeskeen. Der udveksles viden og ideer. Forskelle i behov og kulturer mellem Europa og Indien bliver diskuteret. Nøglespørgsmål som kvalitetssikring, bæredygtighed og kontinuitet drøftes, samt priser og certificeringer, der er blevet vundet eller opnået. Alt bliver diskuteret under disse besøg, og det gør dem så værdifulde.

Vi besøger fabrikkerne og lokaliteterne og får altid et kig bag kulisserne. Vi ser de faciliteter, der er til rådighed for medarbejdere og lokalbefolkningen, herunder et lægecenter, tempel, kirke og moske, skoler med gratis bustransport til børnene og forskellige sportsfaciliteter. Vi besøger også biofordøjelsesanlæggene, der producerer grøn energi (metanbiogas) fra landbrugsaffald, der ikke er egnet til papir, for at reducere CO?-udledningen. Derudover tager vi på tur til de kæmpestore vandbassiner, hvor overskydende flodvand opsamles under monsunen, så papirfabrikken ikke behøver at bruge grundvand. I Indien oplever man tørre perioder, og landmændene har brug for grundvand til at dyrke deres afgrøder. Samarbejdet mellem landmændene og papirfabrikken har skabt en forståelse for, at papirfabrikken ikke bruger grundvand, hvilket adskiller dem fra mange europæiske papirfabrikker. Vi sætter også tid af til at besøge potentielle andre papirfabrikker, der bruger landbrugsaffald som råmateriale, og har personlige møder med dem.

KVALITET, SUNDHED OG MILJØ ER I HØJSÆDET

Alle papirfabrikker, hvor PaperWise produceres, i både Indien og Sydamerika, opfylder de strengeste krav til kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljø. Politikkerne er sikret af ledelsessystemerne ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 og/eller ISO50001. Hvidt papir er bleget uden klor (ECF), men langt størstedelen af PaperWises salg består af ubleget lysebrunt papir og karton. Endnu bedre for miljøet. Disse papirer og kartoner er certificeret til industriel kompostering EN 13432, hjemmekompostering DinCertco og sikker til direkte kontakt med fødevarer EC1935/2004.

Naturen kender ikke til affald. PaperWise tror på en cirkulær økonomi, hvor affaldsmaterialer bruges som råmaterialer. PaperWise sigter mod at upcycle så meget landbrugsaffald som muligt til papir og pap af høj kvalitet. Derved reduceres miljøpåvirkningen, og i sidste ende ændres papirindustrien. PaperWise beviser, at det kan lade sig gøre, at kvaliteten er i top, og at produktionsbetingelserne er meget høje. PaperWise’s miljøpåvirkning er 47% lavere end papir fra træer og 29% lavere end genbrugspapir. Fattige bønder i udviklingslandene får en ekstra indtægt, fordi de nu også får betaling for deres landbrugsaffald. Desuden bliver dette landbrugsaffald ikke brændt i det fri, hvilket forhindrer dannelse af smog og udledning af CO2 og andre drivhusgasser. PaperWise viser, at papirindustrien kan være socialt ansvarlig og miljøvenlig. Hvis bare der er vilje til at afvige fra de traditionelle veje.

Er du nysgerrig?

Er du nysgerrig på PaperWise-produktsortimentet? Vil du gerne have tilsendt en mappe med A4-prøver? Eller har du nogle spørgsmål? Kontakt os via knappen nedenfor, så hjælper vi dig gerne.

CONTACT

More blogs

0
×