Wise with Waste Wisdoms: AANDEEL landbouwafval stijgt NAAR 85%

Het aandeel landbouwafval in PaperWise White; het witte duurzame grafische PaperWise papier in 80-90 en 110 gram, is gestegen naar >85%.  Bij onze lancering in 2015 bedroeg het aandeel plantresten nog 55%. Samen met de papierfabriek is het PaperWise dus gelukt het percentage landbouwafval flink te verhogen! Yay! In onze missie om de papierindustrie verder te verduurzamen blijft PaperWise continue innoveren en verbeteren. Hoe we deze stap gerealiseerd hebben?

Eerst even terug naar onze missie: we willen zowel sociale als milieuwinst behalen door landbouwafval niet meer te verbranden, maar een 2e leven te geven als grondstof voor PaperWise papier en karton. Dat zit zo: arme boeren in ontwikkelingslanden krijgen nu alleen geld voor het voedsel dat aan de voedingsgewassen groeit, dus voor het eetbare gedeelte van de plant. Dit is slechts 20% van de totale plant! De overige 80%, stengels en bladeren, worden veelal verbrand, wat leidt tot milieuvervuiling, verslechtering van de bodemkwaliteit en smogvorming.

Maar dit geldt niet voor de boeren die verantwoordelijk zijn voor de grondstoffen van PaperWise. Het landbouwafval van deze boeren wordt niet verbrand, maar verzameld om in te zetten als grondstof voor PaperWise papier en karton. Dat betekent dat deze boeren betaald krijgen voor 100% plant! Een hogere opbrengst voor de boeren draagt bij aan meer welvaart. Dus door te kiezen voor PaperWise papier en karton voor jouw duurzame verpakkingen en drukwerk of door PaperWise in te zetten op kantoor (bijvoorbeeld milieuvriendelijke print- en kopieerpapier, schrijfblokken en drinkbekers geef jij waarde aan de 80% plantresten (stengels en bladeren) en draag je bij aan sociale en milieuwinst!

Voor welke uitdaging staan we nog?

Blijven innoveren en verbeteren is ons doel. We zijn super trots dat het gelukt is om het aandeel landbouwafval in PaperWise White van 55% te verhogen naar > 85%, toch blijft hier nog ruimte voor verbetering. Gelukkig bestaat PaperWise Naturel, ons ongebleekte lichtbruine papier en karton, wel al uit 100% landbouwafval. Maar er is meer. PaperWise heeft zelf nog geen invloed op de keten van boer tot PaperWise. Deze contacten lopen via de papierfabrieken en boeren coöperaties. PaperWise wil invloed krijgen op de keten om zo samen met arme boeren (coöperaties) beleid te kunnen maken ter bevordering van de welvaart en het welzijn van deze groep mensen.

Met PaperWise geef je invulling aan een verantwoorde toekomst

Help mee en pas waar nodig PaperWise toe voor al je milieuvriendelijke verpakkingen, drukwerk en kantoor papier. Zo verduurzamen we sámen onze samenleving en geven we maximaal invulling aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. Samen Wise With Waste!

CONTACT

Meer blogs

0
×