Header Paperwise sustainable packaging
Duurzame tassen

Binnen het hoofdthema: “Connecting Minds, Creating the Future” was duurzaamheid één van de drie sub-thema’s tijdens de wereldtentoonstelling in Dubai, VAE. Deze internationale expositie waar 192 landen aan deelnamen verwelkomde deze keer 24 miljoen bezoekers tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022. Twee jaar voorafgaande aan de World Expo 2020 werd de aanbesteding voor duurzame draagtassen geopend. Wereldwijd mochten fabrikanten en aanbieders van draagtassen hun meest duurzame draagtas offreren. De officiële retail store draagtas voor de World Expo 2020 in Dubai werd gegund aan Natural Bag met hun draagtassen gemaakt van PaperWise papier. Hoe de aanbesteding verliep en waarom de organisatie voor PaperWise koos? Lees meer…

NATURAL BAG WINT WERELDWIJDE TENDER MET DUURZAME DRAAGTASSEN

Natural Bag is gespecialiseerd in milieuvriendelijke tassen van PaperWise en is twee jaar bezig geweest met de aanbesteding voor duurzame papieren draagtassen van de World Expo 2020 in Dubai. Na publicatie van deze aanbesteding twijfelden ze geen moment en schreven direct in met hun serie: “Tree Free Natural Bags”, gemaakt van PaperWise papier van landbouwafval. De World Expo 2020 had een sterke focus op de tendercriteria duurzaamheid en innovatie. Het moest een iconische draagtas worden die de duurzaamheidsambities en missie van de organisatie onderstreept. Het PaperWise papier voor deze draagtassen bestaat voor 100% uit landbouwafval, stengels en bladeren die overblijven na de oogst. Voor deze tassen zijn dus geen bomen gekapt. Maar er is meer…

AANBESTEDING CRITERIA: CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE

Mensen verbinden om samen een betere toekomst te creëren, dat was het centrale thema van deze World Expo. Toeleveranciers moesten met hun producten bijdragen aan de sub-thema’s duurzaamheid, mobiliteit en het creëren van kansen. Mensen inspireren om in actie te komen en te laten zien dat we samen verantwoordelijk zijn voor een toekomstbestendige en inclusieve samenleving. “Hoe klein de inspanningen ook zijn, zolang het samen wordt gedaan, zal het een positief rimpeleffect hebben op gemeenschappen en het milieu”, aldus de organisatie (bron). Producten en diensten werden extra gewaardeerd indien ze bijdroegen aan inspiratie voor technologische vooruitgang en gebruik maakten van natuurlijke hulpbronnen. De organisatie was op zoek naar voorbeelden van  “best practices”. Producten en diensten die het duurzaamheidsbewustzijn en de bezoekerservaring maximaal stimuleerden.

ORGANISATIES MET DUURZAME AMBITIES VERSTERKEN ELKAAR

Waar duurzame ambities elkaar versterken ontstaan mooie samenwerkingen, is de conclusie die achteraf getrokken kan worden. Natural Bag heeft een heldere visie: draagtassen dienen gemaakt te worden van hernieuwbare grondstoffen, gecertificeerd te zijn voor compostering en te recyclen. Toekomstbestendige draagtassen ontworpen voor de circulaire economie. Het PaperWise papier waarvan de World Expo 2020 Dubai draagtassen gemaakt zijn, passen daarom naadloos binnen het duurzame assortiment van Natural Bag. PaperWise papier wordt in ontwikkelingslanden gemaakt van landbouwafval. Dit zijn plantresten die overblijven na de oogst en extra inkomen genereren voor boeren. De verwerking van deze reststoffen, ook wel secundaire grondstoffen, gebeurt in een productieomgeving die gericht is op zero waste en behoud van ecologie. PaperWise is kwalitatief hoogwaardig papier, gecertificeerd voor compostering, gecertificeerd voor direct voedsel contact en CO2-neutraal. De boomvrije PaperWise draagtassen van World Expo 2020 Dubai zijn geen gewone draagtassen, ze bewijzen dat duurzame transitie mogelijk is. Dankzij Natural Bag kon de World Expo 2020 Dubai invulling geven aan haar ambities om bezoekers te inspireren en bewust te maken van de technologische vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, naast een tastbare waardevolle herinnering om mee te nemen naar huis…

NATURAL BAG ONTVANGT CERTIFICAAT VOOR EXCELLENT LEVERANCIER – DUURZAAMHEID

Natural Bag heeft na afloop van de World Expo 2020 Dubai het Certificate of Exceptional Delivery – Sustainability uitgereikt gekregen. Volgens de organisatie leverde Natural Bag een buitengewone bijdrage aan een succesvol event met de duurzame draagtassen van PaperWise. Van de ongeveer 3.300 leveranciers uit 101 landen waren 30 bedrijven geselecteerd die op basis van hun product en inzet dit exclusieve certificaat in ontvangst mochten nemen. PaperWise feliciteert Natural Bag en is enorm trots op het behalen van deze geweldige prestatie!

MEERWAARDE VAN DUURZAAMHEID IN CIJFERS

PaperWise papier is uniek op het gebied van duurzaamheid en biedt veel toegevoegde waarde. Deze meerwaarde laat zich als volgt omschrijven:

PaperWise;
creëert extra inkomen voor arme boeren door landbouwafval te verwaarden (welvaart);
maakt een einde aan het onnodig kappen van bomen voor de papierindustrie (biodiversiteit);
is CO2-neutraal, efficiënt met landgebruik en concurreert niet met voedsel (toekomstbestendig);
voorkomt smog en CO2-uitstoot door landbouwafval niet op het veld te verbranden (gezonde lucht);
is recyclebaar en gecertificeerd voor thuis- en industriële compostering (circulaire economie);
De milieu impact van PaperWise is 47% lager dan papier van bomen (eco footprint).

Extra inkomen voor boeren in ontwikkelingslanden draagt direct bij aan nummers 1 en 2 van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s), geen armoede en geen honger. Hiermee kan invulling gegeven worden aan nummers 3 en 4, goede gezondheid, welzijn en onderwijs. Maar het gaat er niet om aan wélke SDG een organisatie, product of dienst bijdraagt. Het onderlinge verband, hoe ze in elkaar haken en elkaar kunnen versterken is belangrijk. De Sustainable Development Goals vormen het kompas voor PaperWise.

De keuze van de World Expo 2020 in Dubai voor eco draagtassen van Natural Bag en PaperWise kan ook vertaald worden naar cijfers. Over een periode van 6 maanden hebben meer dan een miljoen draagtassen bezoekers geholpen met het vervoeren van mooie herinneringen voor thuis. Op een prettige manier en waar de duurzame boodschap steeds helder gecommuniceerd werd. De World Expo 2020 heeft met haar keuze voor de Natural Bag PaperWise draagtassen concreet bijgedragen aan duurzaamheid. Zo heeft de organisatie in het totaal 127.500 kg landbouwafval een tweede leven gegeven. Hiermee is 191.250 kg CO2 bespaart doordat het landbouwafval niet is verbrand (gelijk aan 4,7 keer de wereld rondrijden met een auto). Dankzij de World Expo 2020 in Dubai zijn 918 bomen gered, die niet gekapt hoefde te worden. Bij elkaar is 12,8 ha ontbossing voorkomen. Een oppervlakte ter grootte van 14 voetbalvelden. Een duurzame samenwerking met als resultaat winst voor milieu en maatschappij.

DUURZAAMHEID & COMMUNICATIE

Hiermee ontstond een nieúw vraagstuk voor de organisatie van de World Expo 2020 Dubai. Papieren draagtassen van PaperWise zijn uiterst duurzaam, maar hoe breng je dat in één oogwenk over aan het grote publiek? PaperWise papier, gemaakt van landbouwafval, ruikt, voelt én ziet er uit als ‘normaal’ papier, maar is het niet. En het grote publiek is gewend dat papieren draagtassen van bomen zijn gemaakt. Hoe vertel je dat dat niet zo is?

De draagtassen vervullen een belangrijke rol binnen het marketing-en communicatieconcept. Verkrijgbaar in meerdere kleuren, verschillende formaten en voorzien van teksten in het Engels en Arabisch. Zie hier het hele assortiment duurzame draagtassen voor de World Expo 2020 in Dubai. Naast de tekstuele boodschap: “This is not a normal paper bag, this paper bag is made of agri fibres” en op de andere tassen: “Once upon a time I was waste, this bag was made from agricultural fibres”, waren alle draagtassen ook voorzien van een QR code voor extra achtergrond informatie.

DUURZAME TASSEN: SAMEN WISE WITH WASTE

En dát is ook waar PaperWise samen (met jou) naar toe wilt streven. Zo veel mogelijk mensen informeren en inspireren. Verbinding maken. Het is immers alleen sámen dat we een wezenlijk verschil kunnen maken en de aarde toekomstbestendig kunnen achterlaten voor de volgende generaties. Laten we samen kiezen voor duurzaamheid. En laten we hier samen over communiceren. Door over joúw duurzame keuzes te communiceren, bereik je als organisatie twee dingen. Je informeert medewerkers, klanten, relaties, publiek. Maar tevens kun je hiermee anderen inspiréren om in jouw voetpad te treden en óók duurzame keuzes te maken. PaperWise helpt je graag op weg. Met samples, informatie en communicatie.

CONTACT

Meer artikelen

0
×