27. Is PaperWise papier en karton gebleekt?

PaperWise is onder te verdelen in 2 papier- en kartonsoorten. PaperWise Natural en PaperWise White. Al het papier en karton in de PaperWise Natural-groep is niet gebleekt en heeft daardoor een lichtbruine, natuurlijke tint. PaperWise White is gebleekt met ECF (elementair chloorvrij) en heeft daardoor een witte kleur.

36. Hoe milieuvriendelijk is de verpakking?

Hoe milieuvriendelijk is de verpakking?

PaperWise verpakt haar papier en karton met zorg voor bescherming van het product en het milieu. Concreet betekent dit dat waar mogelijk PaperWise zijn eigen papiersoorten inzet als verpakkingsmateriaal. Golfkarton als verpakkingsmateriaal, is van recycled papier gemaakt. We maken onze verpakkingen steeds dunner. Sommige verpakkingen zijn voorzien van een coating. Dit wordt gedaan om PaperWise in een uitstekende conditie te houden en te beschermen tegen vocht. De PaperWise verpakkingen mogen bij het oud papier en zijn recyclebaar.

37. Is PaperWise vrij van genetische modificatie (GMO)?

PaperWise heeft niets met genetische modificatie te maken. In landen waar landbouwafval voor Paperwise beschikbaar komt is genetische modificatie (GMO) voor de betreffende gewassen niet toegestaan.

38. Wat is het verschil tussen graspapier en PaperWise papier?

De belangrijkste grondstof in papier en karton is cellulose wat stevigheid geeft aan het papier. Graspapier en graskarton bevat naast cellulose ook een klein deel grasvezels (gemiddeld 5% tot 30%). Dit zijn grasoverschotten die anders verbrand zouden worden. Gras is  geen cellulose en draagt niet bij aan de stevigheid van papier en karton. PaperWise wordt net als gangbaar papier wel gemaakt op basis van cellulose en is dus stevig en van hoge kwaliteit. Echter is de cellulose in PaperWise afkomstig van landbouwafval (geen bomen)! Boeren in ontwikkelingslanden houden na de oogst van voedselgewassen (denk aan rijst, tarwe, gerst, hennep, suikerriet, etc.) 80% van de plant over in de vorm van stengels en bladeren (landbouwafval). Een deel van dit landbouwafval wordt ondergeploegd, maar het overgrote deel heeft geen waarde en wordt in de openlucht verbrand. Met PaperWise roep je een halt toe aan verspilling van waardevolle grondstoffen en milieuverontreiniging.

Lees het hele verhaal over graspapier in onze blog.

41. Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij, klik hier en stel uw vraag

39. Doneert PaperWise aan goede doelen?

Ja. PaperWise draagt bij aan een betere wereld. In het verlengde van de visie heeft PaperWise een donatiebeleid vanaf 2022. PaperWise doneert jaarlijks tussen de 3% en 5% van de nettowinst (na belastingen) aan projecten in de regio’s waar PaperWise geproduceerd wordt. Dit initiatief levert een positieve bijdrage aan één of meer van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Lees hier meer over ons donatiebeleid.

40. Is PaperWise gecertificeerd?

PaperWise is gecertificeerd voor industriële compostering EN 13432, thuis compostering DIN CERTCO, voedselveiligheid EC 1935/2004 en recycling. Ook is PaperWise een gecertificeerde B Corp™ (duurzaamheidscertificering).

35. Is PaperWise geschikt voor archivering?

Is PaperWise geschikt voor archivering?

PaperWise is ISO 9706 gecertificeerd, de internationale archiveringsnorm voor permanent houdbaar papier. Geschikt voor archivering tot 100 jaar. De norm beschrijft de levensduurcriteria voor houtvrij papier op het gebied van sterkte, zuurgraad en verouderingsstoffen. De ISO 9706 norm wordt veelal gevraagd door overheidsorganen inzake archiefwetgeving.

34. Hoe borgt PaperWise maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Hoe borgt PaperWise maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

PaperWise verstaat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen dat de organisatie continu de juiste balans houdt tussen sociaal- en milieuverantwoord ondernemerschap met als doel de continuïteit van de organisatie borgen. Richtlijnen als OESO, SA8000, ILO verklaring, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 26000 vormen de basis voor onze keuzes en strategie. De natuur is onze inspiratiebron.

33. Waarom wordt PaperWise niet in Europa gemaakt?

Waarom wordt PaperWise niet in Europa gemaakt?

Papierfabrieken in Europa gebruiken doorgaans bomen of oud papier als grondstof. De bomen komen gelukkig veelal uit verantwoorde bossen, FSC of PEFC gecertificeerd. Bomen zijn in Europa in ruime mate voorhanden. Grote papierfabrikanten zijn in veel gevallen ook eigenaar van bosbouwbedrijven wat het economisch lastig maakt om een andere grondstof dan bomen in te zetten. PaperWise wordt in fabrieken in Azië en Zuid-Amerika gemaakt die volledig gespecialiseerd zijn in het verwerken van landbouwafval als grondstof tot hoogwaardig papier en karton. De fabrieken staan midden in het gebied waar de landbouwgewassen verbouwd worden, zo voorkomen we onnodige transportkilometers. De papierfabrieken zijn van grote betekenis voor de lokale communities aldaar. Er wordt geïnvesteerd in scholing, infrastructuur en gezondheidszorg en het fabricageproces is gericht op veiligheid, zero waste en behoud van ecologie.

32. Op welke manier draagt PaperWise bij aan welzijn en welvaart?

Op welke manier draagt PaperWise bij aan welzijn en welvaart?

PaperWise wordt geproduceerd in fabrieken in Azië en Zuid-Amerika die van grote betekenis zijn voor de lokale communities aldaar. Er wordt geïnvesteerd in scholing, infrastructuur en gezondheidszorg en het fabricageproces is gericht op veiligheid, zero waste en behoud van ecologie.

31. Concurreert PaperWise met voeding?

Concurreert PaperWise met voeding?

PaperWise concurreert niet met voeding omdat het papier en karton gemaakt wordt van het afval van de oogst, niet van de eetbare delen van de oogst. Eerst worden de voedingsstoffen uit de plant gehaald. Daarna wordt het resterende deel van de plant gebruikt als grondstof voor PaperWise.

30. Hoe milieubelastend is het transport van PaperWise?

Hoe milieubelastend is het transport van PaperWise?

PaperWise wordt in fabrieken in Azië en Zuid-Amerika gemaakt waar veel landbouwgewassen verbouwd en verwerkt worden. De fabrieken staan midden in het gebied waar de landbouwgewassen verbouwd worden, zo voorkomen we onnodige transportkilometers. Het Europees distributiecentrum van PaperWise is gevestigd in Nederland. Het transport vindt plaats met containerschepen met een A- of B-energielabel. Uit milieuonderzoek blijkt dat 1000 kilometer zeetransport een gelijke milieubelasting heeft als 51 kilometer vrachtwagentransport, indien de belading papier of karton betreft. PaperWise blijft scherp de milieubelasting van transport monitoren en waar mogelijk verder verlagen. Op verzoek kan de CO2-uitstoot van transport gecompenseerd worden.

29. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden in de PaperWise fabrieken?

Hoe zijn de arbeidsomstandigheden in de PaperWise fabrieken?

De arbeidsomstandigheden zijn modern en voldoen aan Europese maatstaven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). PaperWise controleert dit samen met onafhankelijke partijen. De papiermachines zijn veelal van Europese makelij. Vergevorderde automatisering en mechanisering sluit zware arbeid of kinderarbeid uit. Medewerkers zijn vrij om lid te worden van een vakbond.

28. Waar wordt PaperWise gemaakt?

WAAR WORDT PAPERWISE GEMAAKT?

PaperWise wordt in papierfabrieken in Azië en Zuid-Amerika gemaakt waar veel landbouwgewassen zoals rijst, graan, jutte, hennep en suikerriet verbouwd en verwerkt worden. De fabrieken staan midden in het gebied waar de landbouwgewassen verbouwd worden, zo voorkomen we onnodige transportkilometers. De fabrieken zijn van grote betekenis voor de lokale communities aldaar. Er wordt geïnvesteerd in scholing, infrastructuur en gezondheidszorg en het fabricageproces is gericht op veiligheid, zero waste en behoud van ecologie.

26. Hoe kan het dat PaperWise papier zo mooi wit is?

Hoe kan het dat PaperWise papier zo mooi wit is?

Uit het landbouwafval wordt lignine, ook wel black liquor genaamd, verwijderd. Daarna wordt de vezel middels de techniek ECF (Elementair Chloorvrij) wit gemaakt. Daarom heeft PaperWise zo’n mooie witte uitstraling. Lignine verkleurt geelbruin door daglicht. Het is een verbindende stof in bomen en planten die samen met cellulose stevigheid aan het gewas geven. Papier zonder lignine noemt de papierindustrie houtvrij papier. De lignine wordt hergebruikt om groene energie mee op te wekken.

25. Heeft PaperWise het FSC of EU Ecolabel?

Heeft PaperWise het FSC of EU Ecolabel?

PaperWise wordt gemaakt van landbouwafval, stengels en bladeren die overblijven na de oogst. Hierdoor wordt het kappen van bomen dus overbodig. Het FSC en PEFC keurmerk staan voor duurzaam bosbeheer en kappen van bomen is daar een onderdeel van. Iedereen die wil bijdragen aan het voorkomen van ontbossing kan kiezen voor PaperWise papier en karton. Met PaperWise worden twee producten (voedsel en de grondstof voor PaperWise) van één plant en hetzelfde stuk land gehaald en bovendien komen de afvalstromen jaarlijks beschikbaar. Dit is super efficiënt en logisch gebruik van landoppervlakte.

Er is nog geen regelgeving of certificering voor papier en karton op basis van landbouwafval waardoor dus een aantal van de bestaande certificeringen niet mogelijk zijn voor PaperWise. Daarom bieden wij gebruikers van PaperWise papier en karton de mogelijkheid om over duurzaamheid en hun bewuste keuze te communiceren met teksten en PaperWise logo’s die gratis beschikbaar zijn.

24. Wat kost PaperWise?

Wat kost PaperWise?

De prijs is afhankelijk van het bestelvolume. De webshop geeft een duidelijk beeld van uw voordeel bij een groter bestelvolume. Meerjarige contracten voor bedrijven leveren extra inkoopvoordeel op. Neem contact op om een afspraak te maken.

23. Hoeveel papier verbruiken we per jaar?

Hoeveel papier verbruiken we per jaar?

In Europa verbruiken we jaarlijks zo’n 77,4 miljard kilogram papier en karton (bron: CEPI). Om dit te verplaatsen zijn jaarlijks meer dan 5 miljoen vrachtwagens nodig.

22. Waarom is landbouwafval niet eerder gebruikt als grondstof voor papier?

Waarom is landbouwafval niet eerder gebruikt als grondstof voor papier?

Dit heeft te maken met de vraag naar papier, de wereldwijde bevolkingsgroei en de technische innovatie om vandaag de dag kwalitatief hoogwaardig papier en karton uit agrarisch restmateriaal te kunnen maken. Honderd jaar geleden werd ook al papier en karton van agrarisch restmateriaal gemaakt, maar vanwege kwaliteitsaspecten is de papierindustrie destijds overgeschakeld naar houtvezels als grondstof. PaperWise maakt het mogelijk weer landbouwafval als meest logische grondstof voor papier en karton te gebruiken. Dit noemen we Wise With Waste.

21. Wat is het milieuvoordeel van PaperWise t.o.v. papier gemaakt van Bamboe of miscanthus (olifantsgras)?

Wat is het milieuvoordeel van PaperWise t.o.v. papier gemaakt van Bamboe of miscanthus (olifantsgras)?

PaperWise wordt gemaakt van landbouwafval, met groene energie. Dit restproduct is ieder jaar in overvloed beschikbaar. Resten die anders afgevoerd zouden worden als afval, krijgen nu een nieuwe bestemming. Het is een secundaire grondstof. Bamboe en miscanthus (olifantsgras) daarentegen wordt speciaal verbouwd om papier van te maken. Het is een primaire grondstof. Bamboe en miscanthus (olifantsgras) zijn populair geworden omdat de groeitijd sneller is dan van bomen, maar niet sneller dan van landbouwgewassen.

20. Wat is het milieuvoordeel van PaperWise t.o.v. recycled papier?

Wat is het milieuvoordeel van PaperWise t.o.v. recycled papier?

PaperWise wordt met groene energie gemaakt van landbouwafval. Dit is een schone grondstof die niet eerst gezuiverd hoeft te worden, zoals recycled papier. Bovendien komen uit landbouwafval opnieuw stoffen vrij die geschikt zijn voor het opwekken van groene energie. Uit milieuonderzoek blijkt dat PaperWise 29% lagere milieubelasting heeft dan gerecycled papier. PaperWise draagt gerecycled papier een warm hart toe, omdat dit ook een goed voorbeeld is van het hergebruiken van reststromen. PaperWise is uitstekend geschikt voor recycling.

19. Wat is het milieuvoordeel van PaperWise t.o.v. papier gemaakt van bomen?

Wat is het milieuvoordeel van PaperWise t.o.v. papier gemaakt van bomen?

PaperWise wordt gemaakt van landbouwafval en met groene energie. Dit biedt vele voordelen:

1. Landbouwafval komt jaarlijks vrij.
2. Materiaal dat anders als afval verwerkt (doorgaans verbrand) zou worden, krijgt nu waarde: het vormt de grondstof voor papier.
3. Door landbouwafval te gebruiken hoeven er minder bomen gekapt te worden.
4. Het verwerken van landbouwafval tot papier heeft een lagere milieubelasting dan het halen van
de grondstof cellulose uit bomen.
5. Groene energie vermindert uitputting van fossiele brandstoffen en reduceert de CO2 uitstoot.
6. De grondstofopbrengst cellulose is per hectare landbouwgewas circa 1,5 keer hoger dan van een hectare bos.
7. Er is maar één stuk landbouwgrond nodig voor twee producten: voedsel en de grondstof voor papier.
8. Er is ook maar één plant nodig voor die twee producten: voedsel en de grondstof voor papier.

Kortom: in vergelijking met FSC papier van houtvezels biedt PaperWise 100% kwaliteit voor circa 50% van de milieubelasting. Per 5 dozen A4 kopieer- of printpapier bespaart u gemiddeld één boom. Per 400 dozen één hectare bos.

18. Is PaperWise CO2-neutraal?

Is PaperWise CO2-neutraal?

Ja, binnen de poorten van de fabriek is alle energie voor PaperWise 100% groene energie en dus CO2 neutraal.

16. Waar kan ik PaperWise kopen?

Waar kan ik PaperWise kopen?

PaperWise is verkrijgbaar in de webshop en via uw leverancier. Continu zijn we bezig om het PaperWise distributienetwerk uit te breiden Heeft uw leverancier nog geen PaperWise in het assortiment? Of bent u een groothandel die geïnteresseerd is om PaperWise te distribueren? Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken

15. Wat maakt PaperWise uniek?

Wat maakt PaperWise uniek?

PaperWise is uniek omdat het papier en karton gemaakt is van landbouwafval. Voor de productie wordt 100% groene energie gebruikt. Landbouwafval is een restproduct van de voedingsindustrie: het zijn de bladeren en stengels die overblijven nadat voedsel uit de oogst is verwijderd. PaperWise geeft reststromen van een andere industrie een waardevolle toepassing door er hoogwaardig papier van te maken. Landbouwafval verwerken tot grondstof voor papier heeft een lagere milieubelasting dan het gebruik van bomen. Groene energie vermindert de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen.

14. Wat is de kwaliteit van PaperWise?

Wat is de kwaliteit van PaperWise?

PaperWise is papier en karton van uitstekende kwaliteit, goed te bedrukken in kleur en zwartwit. Het papier en vouwkarton is multifunctioneel te gebruiken op alle printers, faxen, kopieerapparaten en highspeed drukpersen, stans- en lijmmachines. Klant specifiek kan PaperWise voorzien worden van coatings. PaperWise is verkrijgbaar als grafisch papier, houtvrij, wit en als vouwkarton in een naturel kleur. PaperWise blijft haar kwaliteiten verbeteren en assortimenten uitbreiden

13. Is PaperWise papier en karton recyclebaar?

Is PaperWise papier en karton recyclebaar?

PaperWise is kwalitatief hoogwaardig papier en karton dat uitstekend geschikt is voor recycling, tot wel zeven keer. Het papier en karton mag gemengd worden met andere papiersoorten.

12. Waarom is landbouwafval beter dan bomen als grondstof voor papier?

Waarom is landbouwafval beter dan bomen als grondstof voor papier?

Landbouwafval biedt veel voordelen:

1. Deze restmaterialen komen jaarlijks vrij.
2. Materiaal dat anders als afval verwerkt zou worden, krijgt nu de hoogste waarde: het vormt de grondstof voor papier dat tot wel 7x te recyclen is.
3. Door landbouwafval te gebruiken hoeven er minder bomen gekapt te worden.
4. Het verwerken van landbouwafval tot papier heeft een lagere milieubelasting dan het verwerken van houtvezels als grondstof.
5. De grondstofopbrengst cellulose is per hectare landbouwgewas circa 1,5 keer hoger dan van een hectare bos.
6. Er is maar één stuk landbouwgrond nodig voor twee producten: voedsel en de grondstof voor papier.
7. Er is ook maar één plant nodig voor die twee producten: voedsel en de grondstof voor papier.

Kortom: In vergelijking met FSC papier van houtvezels biedt PaperWise 100% kwaliteit voor circa 50% van de milieubelasting. Per 5 dozen A4 kopieerpapier of printpapier bespaart u gemiddeld één boom. Per 400 dozen één hectare bos.

11. Hoe lang groeit een boom voordat er papier van gemaakt wordt?

Hoe lang groeit een boom voordat er papier van gemaakt wordt?

Dit hangt af van de boomsoort. De meeste soorten in Europa hebben een groeitijd van tussen de 25 en 40 jaar. Naaldbomen tussen de 70-80 jaar, berken 35-40 jaar en eucalyptus tussen de 12-15 jaar. Ter vergelijking: landbouwgrond levert minimaal één oogst per jaar op: landbouwafval komt jaarlijks beschikbaar

10. Waarom worden bomen als grondstof voor papier gebruikt?

Waarom worden bomen als grondstof voor papier gebruikt?

Dit gebeurt min of meer uit gewoonte… Het is historisch zo gegroeid. Bomen bevatten cellulose, de grondstof voor papier. In Europa is deze grondstof ruimschoots voorhanden.

9. Bestaat PaperWise papier volledig uit landbouwafval?

Bestaat PaperWise papier volledig uit landbouwafval?

Sommige van onze papier- en kartonsoorten zijn al gemaakt van 100% landbouwafval. Het aandeel landbouwafval verschilt per soort papier- en karton omdat PaperWise aan vele kwaliteitsnormen dient te voldoen. PaperWise Natural bestaat al voor 100% uit landbouwafval. Bij de papiersoorten die nog niet uit 100% landbouwafval bestaan, wordt voor het resterende deel bomen ingezet uit duurzaam beheerde FSC- of PEFC-gecertificeerd bossen. Wij gaan door met innoveren totdat al onze papierproducten voor 100% gemaakt zijn van landbouwafval.

8. Is er voldoende landbouwafval beschikbaar voor de productie van papier en karton?

Is er voldoende landbouwafval beschikbaar voor de productie van papier en karton?

Per jaar verbruikt men in Europa circa 77,4 miljard kilogram papier en karton. Om dit volume te verplaatsen zijn meer dan 5 miljoen vrachtwagens nodig! Om deze 77,4 miljard kilogram papier en karton te maken hebben we maar circa 1,8% van het wereldwijd beschikbare landbouwafval nodig.

7. Hoeveel landbouwafval komt jaarlijks wereldwijd beschikbaar?

Hoeveel landbouwafval komt jaarlijks wereldwijd beschikbaar?

De vier meest verbouwde landbouwgewassen wereldwijd zijn rijst, graan, maïs en suikerriet. Deze gewassen hebben een totaalgewicht van meer dan 16.500 miljard kilo per jaar. Circa 80% van dat gewicht kan aangemerkt worden als landbouwafval en komt jaarlijks beschikbaar.

6. Wat is landbouwafval, of agrarisch restmateriaal?

Wat is landbouwafval, of agrarisch restmateriaal?

Landbouwafval, of agrarisch restmateriaal, bevat alle delen van de plant die bij de verwerking van landbouwgewassen zoals rijst, graan, maïs en suikerriet vrijkomen en niet geschikt zijn voor menselijke voeding, zoals stengels en bladeren. En dat is maar liefst circa 80% van de oogst. De voedingsindustrie gebruikt maar een klein gedeelte van het landbouwgewas. Veelal alleen maar de zaden, de vruchten, wortels en sappen, circa 20% van de plant. Omdat het overgrote deel van de plant geen waarde heeft voor de voedingsindustrie noemen we dit landbouwafval of agrarisch restmateriaal. Maar voor PaperWise is het allesbehalve afval. Wij gebruiken het als grondstof voor papier en karton van hoogwaardige kwaliteit.

5. Waarom is gekozen voor de naam PaperWise?

Waarom is gekozen voor de naam PaperWise?

PaperWise vindt het belangrijk dat we zorgvuldig en bewust omgaan met papiergebruik. Waar mogelijk streven we er naar om het gebruik te reduceren. Ook wil PaperWise iedereen inspireren om slimmer met reststromen om te gaan. De natuur kent geen afval; dat is onze inspiratie. Samen kunnen we agrarisch restmateriaal waarde geven door er papier van te maken. Duurzaamheid zit in onze naam besloten. PaperWise: “Wise With Waste”.

4. Wat is de missie van PaperWise?

Wat is de missie van PaperWise?

PaperWise wil mensen en organisaties in beweging laten komen voor een duurzame samenleving. Dat doen we met papier van agrarisch restmateriaal, oftewel landbouwafval. De natuur kent geen afval; dat is onze inspiratie Samen kunnen we agrarisch restmateriaal waarde geven door er papier van te maken. Duurzaamheid zit in onze naam besloten. PaperWise: Wise with waste.

3. Hoe wil PaperWise haar droom verwezenlijken?

Hoe wil PaperWise haar droom verwezenlijken?

PaperWise zet zich in om het aandeel landbouwafval als grondstof voor papier en karton zo hoog mogelijk te krijgen. Dit doen we samen met producenten, keurmerkinstanties, politiek, milieuorganisaties, klanten en iedereen die wil bijdragen aan een betere, duurzame wereld.

2. Wat is de droom van PaperWise?

Wat is de droom van PaperWise?

PaperWise hoopt dat schoolkinderen de vraag ‘Waar wordt papier van gemaakt’ over enkele jaren spontaan beantwoorden met: ‘Van landbouwafval zoals bladeren en stengels.’

1. Waarom vindt PaperWise het gebruik van landbouwafval zo belangrijk?

Waarom vindt PaperWise het gebruik van landbouwafval zo belangrijk?

Grondstoffen zijn schaars. PaperWise vindt dat we steeds slimmer met grondstoffen moeten omgaan. Waarom primaire grondstoffen inzetten voor producten als er voldoende secundaire grondstoffen – reststoffen – voorhanden zijn? De natuur kent geen afval. Dat is onze inspiratie. Afval is nuttig in een nieuwe toepassing. In dit geval als grondstof voor kwalitatief hoogwaardig, duurzaam papier. PaperWise geeft landbouwafval een tweede leven. Bladeren en stengels die overblijven van de oogst worden bewerkt tot grondstof voor kwalitatief hoogwaardig papier en karton.

0
×